Microsoft: Säkerhet och privata molntjänster för offentlig sektor

Detta seminarium arrangeras av Microsoft för offentlig sektor och fokuserar på säkerhet, informationsklassning och GDPR. Combitechs Pehr Jern pratar om informationsklassning.

Microsoft har bjudit in experter som ska belysa dessa frågor från olika perspektiv med fokus på förhållandet mellan privata och publika molntjänster, juridik och informationshantering i linje med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

Combitechs Pehr Jern deltar i seminariet och kommer att prata på temat "Klassa informationen rätt. Pehr kommer att berätta om en modell för informationsklassning som vägleder både användare och systemägare att klassa informationen rätt och därmed minska risken för att informationen röjs på ett sätt som inte är önskvärt ur skyddssynpunkt.

Läs mer om seminariet på Microsofts hemsida.