Kurs: Leda i förändring

Det enda vi säkert vet är att mer kommer förändras än vad vi anar. Högst sannolikt lever också du i en organisation eller situation där förändring är en del av vardagen. Det kan vara omorganisering, företagsköp – eller försäljning, IT-projekt, digitalisering eller kanske är du själv inne i en förändring.

Nya verksamheter uppstår och utmanar gamla. Det är inte längre en fråga om när ditt företag kommer att bli påverkat utan snarare en fråga om hur snart du måste anpassa dig till förändringen. Det gäller såväl små som stora företag. Det som idag benämns som digitalisering, vad är det för ledarskap som behövs för detta?

Det krävs inte bara teknik för att vara konkurrenskraftig i förändringens värld. Det krävs ett gott ledarskap, som ser människan och kan leda genom förändringen. Förståelsen för hur vi, analoga människor kan fungera och samverka i en digital värld. För att uppnå detta erbjuder vi dig verktyg och vägledning.

Utbildningen ”Leda i förändring” ger dig konkreta redskap och tips hur du kan leda dina medarbetare bättre. Men även hur du själv skall överleva och leverera i en värld av digital stress. Vi kallar det att arbeta i två-takt.

Vi hjälper dig att få en helhetssyn på hur du kan vara en god ledare i och genom er och din förändringsresa.

Axplock från kursdagarna:

 • Vad innebär förändring och hur påverkas vi?
  • Allt börjar med mig och mitt självledarskap
  • Nutidens/Framtidens teknikutveckling
 • Hur kan du leda dina medarbetare in och genom en förändring?
  • Värderingar och hur de styr oss
  • Styrkor och beteenden
  • Effektiv kommunikation
  • Det goda ledarskapet
 • Förändringsledning i digitaliseringens tecken
  • Hur kan jag se människan i förändringsledningen
  • Modeller för förändring men också hur man upplever och reagerar på förändring
  • Att arbeta i 2-takt – långsiktighet och snabba förändringar
 • Din handlingsplan som du får fortsätta att jobba med

Kommande tillfällen i Jönköping:

16 - 17 Oktober 2019 | Din investering: 2 Dagar & 14 495:-

Så svarade kursdeltagarna när vi frågade vad de tyckte var speciellt bra med kursen:

"Konkret och bra kurs" | "Erfarenheter som delades mellan kursdeltagare och från kursledare" | "Praktiska tips och vanor som fungerar" | "Satsa på dina styrkor" | "Stort tack för dessa dagar, ni är så bra"

Kontakta oss för mer information eller om du vill att vi kommer till dig eller din organisation med kursdagar.
Ingegerd Bynert, kursledare
Tel: 0709 - 89 16 01, E-post: ingegerd.bynert@combitech.se
Johan Akterhed, kursledare
Tel: 0707 - 50 30 20, E-post: johan.akterhed@addvalues.se