LARM, Linköping 2022

Den 15 februari hittar ni oss på LARM – Linköpings universitets arbetsmarknadsmässa.

LARM ger en möjlighet för upp till 9 000 framtida ingenjörer, grafiska formgivare, forskare, matematiker och forskare vid Linköpings universitet att knyta an till vanligtvis cirka 150 utställningar från industri-, IT-, bank- och konsultföretag, samt kommunala och branschorganisationer.