Kurs: Chef & Ledarskap i Digitalisering

Det krävs inte bara teknik för att vara konkurrenskraftig i digitaliseringens värld. Det krävs ett gott ledarskap, som ser människan och kan leda genom förändringen. För att uppnå detta erbjuder vi dig verktyg och vägledning.

Världen förändras och blir alltmer digital. Nya verksamheter uppstår och utmanar gamla. Det är inte längre en fråga om när ditt företag kommer att bli påverkat utan snarare en fråga om hur snart du måste anpassa dig till förändringen. Det gäller såväl små som stora företag.  Det som idag benämns som digitalisering, vad är det för ledarskap som behövs för
detta?

Utbildningen ”Chef och ledarskap i digitalisering” ger dig redskap att leda dina medarbetare in i framtiden. Hur agerar och reagerar människor när det kommer till stora förändringar, vad är viktigt att som ledare fokusera på då? Vi hjälper dig att få en helhetssyn på hur du kan vara en god ledare i digitaliseringen.

Axplock från kursdagarna:

Vad innebär digitalisering och hur påverkas vi?

  • Allt börjar med mig och mitt självledarskap
  • Nutidens/Framtidens teknikutveckling
  • Vad är digitalt ledarskap

Hur kan du leda dina medarbetare in i en digital framtid?

  • Digitalisering och värdestyrning
  • Styrkor och beteenden
  • Effektiv kommunikation
  • Det goda ledarskapet

Förändringsledning i digitaliseringens tecken

  • Hur kan jag se människan i förändringsledningen
  • Modeller för förändring men också hur man upplever och reagerar på förändring
  • Att arbeta i 2-takt – långsiktighet och snabba förändringar

 

- Best practice med idéer och konkreta tips

- Din handlingsplan att fortsätta jobba med

 

Kontakta oss för mer information eller om du vill att vi kommer till dig eller din organisation med kursdagar.

Ingegerd.Bynert@combitech.se 0709-891601

Johan.akterhed@addvalues.se 070-7503020