Kunskap och frukost - Personligt ledarskap

Det finns många tips och råd när det gäller ledarskap, men vad är Personligt Ledarskap? För att kunna leda andra behöver man hitta sig själv, se sina styrkor och svagheter och förstå hur andra tänker och reagerar.

Det är först när man har hittat sin personliga ledarstil och drivkraft som man kan bygga ett hållbart ledarskap. Att bli medveten om hur jag ser på min beteendestil men också hur andra uppfattar den. Med lite kunskap om detta kan vi förstå hur och varför andra agera som de gör och möta upp dessa beteendestilar.

Med hjälp av beteendestilsanalysen DISC kan vi få stöd i att medvetandegöra våra naturliga styrkor och använda dem optimalt. 

Att känna igen våra begränsande mönster, förstå grunden till dem och lära sig konkreta sätt att hantera dem samt att förstå hur människor är olika och möta detta på ett ödmjukt och konstruktivt sätt.

Träffen kommer ge dig ytterligare ett verktyg för att fortsätta din ledarskapsresa. Att träna ger resultat. Det du medvetet väljer att träna på idag kommer du att vara bättre på imorgon, och ännu bättre om ett år.

Denna träff är den andra av fyra i huvudämnet Hållbart Ledarskap som Combitech erbjuder fortlöpande under 2017. Talare är Ida Bergs och Ingegerd Bynert, ledarskapstränare på Combitech. Kommande ämnen är: Värderingar & Kultur samt Leda olika generationer. 

Varmt välkommen!

Drop-in mingelfrukost från kl 08:00, föreläsningen startar 08:30.
Anmäl dig till barbro.andersson@combitech.se senast 1 juni. Ange ditt namn och vilket företag du kommer ifrån samt om du har någon matallergi. Deltagandet är kostnadsfritt. Antalet platser är dock begränsat.