Johan Thulin föreläser på IT-forum 2018

Vår Cyber Security expert Johan Thulin talar på FindIT´s IT-forum 2018.

IT-Forum är dagen då industri, akademi, IT-branschen och offentlig sektor samlas och diskuterar hur industri kan ta till sig nya digitala verktyg, kompetens- och resursförsörjning och hur vi kan arbeta med digital säkerhet.​

Johan kommer under sin föreläsning att prata om vad vi egentligen behöver skydda oss emot och hur vi gör det, med fokus på Cyber Security.

Vill du se hela programmet för IT-Forum 2018 så hittar du det här!

Välkommen!