Försvarsmässa DSEI 2017

Combitech deltar på DSEI 2017, Europas största försvarsmässa, som en del av Försvars- och säkerhetsföretagens (SOFF) monter.

Mässdagarna innehåller seminarier, utställning med tjänster och produkter, erfarenhetsutbyte och mingel. Mässan vänder sig till försvars- och försvarsindustrin i hela världen med fokus med mark och marint försvar.

DSEI är en träffpunkt för den samlade försvars- och säkerhetsindustrin, där de senaste produkterna och systemen presenteras. Här finns möjligheten att skapa nya internationella relationer och affärer.

Combitech har ett brett spektrum av representanter inom försvars- och försvarsindustrin på plats 12, 13 och 14. Välkommen att träffa oss!

Läs mer om mässan här.