Cybersäkerhet inom den finansiella sektorn

Den 19 oktober samlas aktörer i Stockholm för att diskutera framtida utmaningar och risker inom informationssäkerhetsområdet på konferensen "Cybersäkerhet inom den finansiella sektorn".

Emil Nordström, Head of Incident Response and Threat Intelligence på Combitech, föreläser om Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (TIBER), vilket är ett bindande ramverk som Europeiska centralbanken har tagit fram för att skapa resiliens inom finansbranschen.

– Banker, försäkringsbolag och bolåneinstitut är oerhört viktiga för varje lands ekonomi och därmed för landets totalförsvar. Om finanssektorns aktörer utsätts för cyberhot och cyberattentat, blir själva blodomloppet för vår ekonomi attackerat. I takt med samhällets digitalisering har sårbarheten ökat inte minst inom finansvärlden och systemviktiga finansföretag och banker. Därför har bland annat EU på senare år mobiliserat för att bredda kunskaperna och stärka motståndskraften inom den finansiella sektorn, säger Emil Nordström. 

Ett spännande program

Dagen modereras av Ulrik Franke, RISE Research Institutes of Sweden och Teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Bland de andra medverkande finns exempelvis Jacob Henricson, CISO/CSO, Skanska Sverige, Therese Naess, Director, National Centre for Cyber Security, Magnus Jacobson, Senior Adviser Cyber Security, Svenska Bankföreningen, Petra Klein, CISO, Swedbank samt Sandra Barouta Elvin, National Security Officer, Microsoft.

Arrangemanget genomförs av Insight Events Sweden. 

Under evenemanget finns också möjlighet att prata med oss på Combitech i vår monter. Besök oss gärna.

Mer information

Program och anmälan till evenemanget hittar du här.

Information om TIBER.