Branschdag för tekniska konsulter

Branschdagen är ett forum för utbyte av erfarenheter, mellan marknaden och FMV, kring effektiva avtal som är marknadsanpassade inom försvarssektorn .

Som ett komplement till Försvarsföretagsdagarna (FFD i december) arrangerar FMV, SOFF och SME-D denna branschdag, som har sitt fokus på tjänstesektorn. Syftet med dagen är en dialog mellan branschen och FMV.

Combitech, ett av Sveriges största försvarskonsultföretag, är medarrangör och deltar under hela dagen. Välkommen att träffas oss!

FMV kommer att representeras på bredden med företrädare från både den kommersiella och den tekniska sidan.

Vi välkomnar företag och medarbetare som är verksamma inom det tekniska konsultområdet med försvarskompetens.

Läs mer om branschdagen här.