Illustrationen visar hur du kan arbeta förebyggande med att möta informationspåverkan (se länk längre ner i texten till en fördjupande artikel).

Anton Lif pratar om informationspåverkan på Security Day

Anton Lif kommer prata om desinformation och påverkansoperationer under Security Day - en dag som vänder sig till beslutsfattare och strateger inom it-säkerhet och som arrangeras av Computer Sweden. Delta du också!

Informationspåverkan och påverkansoperationer är en typ av säkerhetshot. Möjligheterna att manipulera innehåll i exempelvis sociala medier är stor. Att skapa motståndskraft är alltså en viktig fråga samhällsfråga, då sårbarheter utnyttjas för att illegitimt påverka individer, grupper och verksamheter.

Under föreläsningspasset berättar Anton om händelser, trender och svårigheter inom området. Han ger också exempel på hur olika antagonister använder strategiska narrativ, deepfakes och "Disinformation as a Service" för att illegitimt nå sina politiska eller ekonomiska målsättningar.

Du får också tips på hur ni, i er verksamhet, kan utveckla förmåga att proaktivt och reaktivt hantera dessa hot.

Anmälan och information
Konferensen är kostnadsfri. Du kan läsa mer och anmäla dig här. 

Vill du lära dig mer om desinformation?

Information om desinformation.

En fördjupande artikel om hur de kan arbeta förebyggande med desinformation.