Amår, Växjö 2022

Den 3 mars hittar ni oss på Amår i Växjö – Smålands största arbetsmarknadsdag!

Amår ger möjligheter för studenter och företag att mötas och skapa kontakt. Amår riktar sig till alla studenter på Linnéuniversitetets olika program och årskurser och föregående år var det över 70 stycken utställande företag.