Pernilla Rönn föreläser på SIS seminarie i Växjö

Vår divisionschef inom Cyber Security, Pernilla Rönn, föreläser på SIS seminarie som hålls den 18/10 i Växjö.

Pernilla föreläser bland annat om ledningssystem inom informationssäkerhetsområdet och om hur NIS påverkar verksamheten inom kommuner och landsting - En viktig fråga för att anpassa organisationen till de nya direktiven.

Så här ser programmet ut för seminariet:

  • 12.30 Välkommen - Conny Callin, standard offentlig sektor, SIS
  • Informationssäkerhet – ett viktigt kvalitetsarbete i medborgarnas tjänst - Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
  • 13.00 Ta hjälp av ledningssystem och standarder och få mer ordning i verksamheten - Conny Callin, standard offentlig sektor, SIS
  • 13.30 Ledningssystem inom informationssäkerhetsområdet, ISO 27000, MSBs metodstöd, NIS- direktivet - Pernilla Rönn, SIS Tekniska kommittén för informationssäkerhet och Head of Division Cyber Security vid Combitech AB
  • 15.00 Bikupa – hur arbetar vi praktiskt vidare med ISO 27000 i vår kommun, vad behövs ytterligare?
  • 15.30 Summering - vad behövs för att gå vidare?
  • 15.45 Hur håller du reda på 130 000 standarder – SIS abonnemang? - Conny Callin, standard offentlig sektor, SIS
  • 16.00 Avslutning, kaffe

Välkommen!