Vi ska göra det vi är bäst på, eller?

Vi lever verkligen i intressanta tider, med en utvecklingshastighet som är snabbare än någonsin. I grunden är det ju fantastiskt, men det gör också att fler personer måste lära sig nya tekniker och arbetssätt. Det är också positivt – så länge det finns tid till det. Vilket det inte alltid gör.

Därför tror jag att vi måste börja tänka mer utifrån var den egna kompetensen gör störst nytta. Det kan ju låta självklart, men med dagens brist på IT-personal, som dessutom spås bli ännu större längre fram, behöver vi troligtvis prioritera hårdare.

Ett område som verkligen har aktualiserats de senaste åren är managerade säkerhetstjänster och så kallade Security Operation Centers. Detta innebär att med hjälp av en partners kompetens och tjänster detektera och respondera på olika säkerhetsincidenter. Tillsammans bestämmer man vad som ska ingå och hur man gemensamt hanterar säkerhetsincidenter. Det kan handla om allt från olika typer cyberattacker mot organisationer, till att skapa en realtidsbild av läget. Kruxet med det här är dock att det, som med allt annat i en uppkopplad och integrerad värld, är något som måste ske hela tiden, dygnet runt. Det går ju inte att exempelvis stänga ner säkerhetsarbetet över semestern, det är ju då som hoten kan vara som störst.

Här kommer vi till prioriteringen. Vill vi att vår egen personal ska sköta detta så krävs det stora insatser för att bibehålla kompetensen inom säkerhet och specifika produkter. Eller så väljer man att ta hjälp av en partner som kan hantera företagets, och många andras, säkerhetsincidenter. På så sätt är partnern ofta bättre på den uppgiften än vad en enskild organisation kan vara.

Alla har såklart olika förutsättningar, men alla har vi samma problematik. Utvecklingen vi ser kommer troligtvis på sikt göra det väldigt svårt och resurskrävande för en enskild organisation att hantera dessa frågor själv, varför jag tror att det är viktigt att börja nu och se hur en sådan lösning skulle fungera för den egna organisationen. Såklart finns det många regelverk och lagar som redan kräver, eller kommer att kräva, större insatser på området. Men jag tycker fortfarande att den centrala frågan är:

Är det värt att lägga tid på att bygga upp den egna förmågan eller är det viktigare att fortsätta utveckla sin kärntjänst eller produkt i samarbete med kunder, partners och även konkurrenter?

Med andra ord – vi ska göra det vi är bäst på, eller?