Vågar man bli sjuk i framtiden?

Egentligen borde jag inte ha blivit förvånad när en bekant frågade mig om man vågar bli sjuk i framtiden.

När man jobbar med informationssäkerhet får man nämligen ofta en del intressanta frågor från sin familj och vänner som inte är lika insatta i området och därför har en lite otydlig bild av vad man faktiskt gör på jobbet.

Min vän hade läst DN:s utmärkta artikel om osäkra sjukhussystem (speciellt de som fortfarande använder Windows XP) och var därför mycket orolig.

Det är visserligen intressant att Windows XP fortfarande används, men jag tycker att man borde lyfta perspektivet och uppmärksamma det som brukar kallas nästa revolution: att vi är på väg att koppla upp precis allting. Jag tror faktiskt inte riktigt att vi har insett vad det innebär. Ett bra bevis på detta är att vi genom åren har vant oss vid meningar som ”Jag hittade styrsystemet till ett krematorium på Shodan” eller ”Radiokontrollerade pacemakers är inte så svåra att hacka som du (kanske) tror”.

Som tur är finns det personer inom EU som också oroas över detta – framförallt eftersom flera av de system som kopplas upp tillhör organisationer som är viktiga för att samhället ska fungera. EU har därför beslutat om ett direktiv, i folkmun kallat NIS-direktivet, som ska tolkas och lagstadgas i samtliga medlemsländer. Naturligtvis även i Sverige.

Den nya lagen kommer att tvinga organisationer som tillhandahåller samhällsviktiga funktioner att arbeta systematiskt med informationssäkerhet och säkerställa att de kan fortsätta leverera sin samhällsviktiga funktion.

Detta är naturligtvis bra i sig, men jag hoppas att det ökade intresset för informationssäkerhet i och med NIS-direktivet (och GDPR), ska smitta av sig och påverka hela samhället. Att folk ska förstå varför informationssäkerhet är viktigt. Så att vi till exempel vågar bli sjuka i framtiden.

Vad tror ni – är jag naiv eller tror ni också på ett generellt lyft i medvetenheten om informationssäkerhet?

För er som är nyfikna på NIS-direktivet pratar jag och mina kollegor Susan Bergman och Jonas Stewén om detta i senaste avsnittet av Combitech-podden. Lyssna på det här.