Tom Cruise i den digitala industrin

Tidigare denna sommar lyfte för första gången Gripen E, Saabs nya stridsflygplan. Detta var en milstolpe både för Saab och inte minst för många medarbetare från Combitech som länge varit engagerade i projektet.

Första flygningen innebar inte bara att ett nytt flygplan fick luft under vingarna, utan det var också en milstolpe för ett helt nytt sätt att ingenjörsmässigt utveckla och konstruera ett komplext system. Inför utvecklingen av Gripen E  tog Saab fram nya metoder för att spara utvecklingskostnader och bemöta de allt högre kraven på funktion och intelligens i systemen, fortfarande med bibehållna och höga säkerhetskrav.

Något senare, efter den första flygningen, så dök det upp en ny video på Saabs Youtube-kanal  som jag tycker är den mest intressanta. Här får man möta två herrar: Johan Segertoft och Marcus Wandt. Båda är ingenjörer i grunden, men den ena är geniet bakom den nya mjukvaruplattformen medan den andra är geniet i luften från bland annat Top Gun i USA. Här berättar de om möjligheten att anpassa flygplanet med hjälp av mjukvaran på ett helt nytt sätt, men ändå med den kritiska förmågan att kunna garantera säkerheten utan att behöva genomföra den mycket mödosamma certifieringen på nytt. Man har alltså lyckats få mjukvaran att automatiskt bevisa sin egen funktion. En framtidssäker lösning med andra ord. Detta skapar helt nya möjligheter, inte bara för Gripen E, utan också för hur man kan utveckla andra komplexa system i andra industrier.

NYA FUNKTIONER MÅSTE IMPLEMENTERAS. UTMANINGEN ÄR ATT GÖRA DET MED BIBEHÅLLEN SÄKERHET

Digitaliseringen inom industrin kräver att allt mer sensorer och mjukvara görs intelligenta på olika sätt i våra produkter. Bilindustrin är ett sådant exempel där vi förväntar oss allt mer smarta funktioner i våra bilar. Dock hinner, typiskt nog, inte mjukvaruplattformarna och arkitekturen med i samma takt som ny funktionalitet läggs in. Cykeln för en bilplattform är i vissa fall 15 år och under den tiden hinner mycket hända när det gäller både processorhårdvara och sensorer. Nya funktioner behöver implementeras i allt snabbare takt. Utmaningen är att göra detta med bibehållen säkerhet. Om inte säkerhetsaspekten tagits med från början när man sätter en arkitektur för ett system så är det oerhört kostsamt att införa detta i efterhand.

För att kunna hänga med i framtidens krav så är min bedömning att många plattformar behöver skrotas och ersättas. Att fortsätta organiskt att bygga ut och modifiera gamla lösningar är mycket riskabelt. Saab har gjort denna resa från grunden i syfte att lösa uppgiften för vad som krävs. Samtidigt har man visat att detta också sparat mycket tid och pengar i utvecklingen, trots att man började från början. Combitech har deltagit detta arbete och vi är mycket stolta över att nu föra ut denna teknologi till övrig industri, inte minst inom autonoma system av olika slag.

Ryktet säger att Tom Cruise snart kommer spela in uppföljaren, Top Gun 2. Ett tips till manusförfattaren vore att låta Tom Cruise också vara en superhackare som förutom att flyga också kan programmera in nya fräna features på sitt flygplan inför nästa flyguppdrag. Tom Cruise kan ju inte vara sämre än Marcus Wandt och hans pilotkollegor på Saab. Fast, det förstås, Tom Cruise lär ju inte ha tillgång till Gripen E så Hollywood får nog hitta på något annat.