Sju tips för att klara krisen

Har kraven på din organisations riskhantering och krisberedskap ökat? Räcker tid och resurser inte till för allt du behöver göra? Är du osäker på hur du ska prioritera? Lugn! Här kommer sju tips för hur du bättre ska kunna förbereda er på krisen.

1.Ta ett strategiskt helhetsgrepp
Riskhantering, kontinuitetsplanering och krisberedskap ger en mycket större effekt tillsammans, än var för sig. Samordna dessa processer! En långsiktig plan ger dessutom en stabil grund för effektiv utveckling. Se över er processledning, gör behovsanalyser och ta fram utvecklingsplaner.

2.Ta kontroll över riskerna
För att kunna nå uppsatta verksamhetsmål är det viktigt att ta kontroll över riskerna. Detta är ett tidskrävande arbete som ofta kräver specialistkunskaper. Här behöver du identifiera och analysera era risker, göra en förmågebedömning och ta fram handlingsplaner.

3.Säkra kritiska processer och resurser
Alla organisationer behöver ha en förmåga att stå emot störningar och snabbt kunna återfå sin funktionalitet vid avbrott. För att öka era chanser behöver du kartlägga processer och resurser, inventera er viktigaste verksamhet och de kritiska beroenden för att utifrån det ta fram en kontinuitetsplan.

4.Skapa grundförmåga att hantera
En god krisberedskap vilar på tre ben: struktur, beteende och samverkan. Det behöver finnas planer på plats – men även kunskap om hur de används. Anpassa din organisation, era arbetsformer och era stödverktyg för att det ska fungera. Det gör du enklast genom att utbilda personalen, träna er i ledningsmetodik och upprätta krisplaner.

5.Stärk förmågan genom övning
Det är först när kunskapen prövas som förmåga uppstår. Att öva är ett bra sätt både för att stärka individers och organisationers förmåga. Övningarna bör skräddarsys helt utifrån era behov och den grupp som ska övas. Här kan du ta fram en övningsplan där du planerar in från funktionsträning till rena krisövningar.

6.Inte bara under, utan även efter
Efter varje akut kris följer en återhämtning. Samtidigt som ni ska ta hand om situationen och era medarbetare, förväntas er organisation att hantera de konsekvenser som krisen för med sig på kort och lång sikt. Säkerställ en strategisk kommunikation och ha färdiga återhämtnings- och återgångsplaner.

7.Utvärdera, förändra, förbättra
Förmågan att hantera kriser höjs genom en systematisk utvärderingsprocess och ett målmedvetet förbättringsarbete. Att följa upp och utvärdera de kriser ni varit med om och hur ni agerade gör er till en lärande organisation som ständigt förbättras.

Verkar det vara tidskrävande och svårt?

Javisst tar det tid, men det är absolut värt det! Ni kommer att få en helt annan förmåga att stå emot och hantera kriser. Dessutom är allt mycket enklare än det verkar. Knepet är att inte ta sig vatten över huvudet. Ta hjälp utifrån om du behöver. Gör inte allt på en gång utan sätt upp delmål. Och kom ihåg att även den längsta promenad handlar om att ta ett steg i taget...