Så skyddar du dig mot social engineering

Social Engineering skyddar du dig mot genom att vara sunt misstänksam, lita på din intuition och reflektera kring saker som avviker från det normala.

Om någon ringer och utger sig för att vara en kollega, men du blir osäker, bör du ställa några kontrollfrågor eller be att få ringa tillbaka. Ta för vana att vara försiktig med vilka uppgifter du lämnar ut. Svara inte på konstiga frågor från okända personer i telefon, mail eller chatt – eller om kontaktsättet avviker från det normala.

Var försiktig med att dela information om dig själv och din arbetsgivare i sociala medier. Den informationen kan lätt användas mot dig och dina kollegor. 

Som organisation är det viktigt att jobba efter en strukturerad process för att skapa en ändamålsenlig säkerhetsmedvetenheten.

Planering kan hjälpa din organisation att skapa en dimensionerad säkerhetsmedvetenhet. Alla anställda kanske inte behöver samma nivå av säkerhetsmedvetenhet? Stora organisationer kan med fördel dela upp de anställda i tre grupper utifrån hur stor påverkan på företaget de har och vilken information de har tillgång till.

En nulägesanalys kan genomföras genom att intervjua de anställda och undersöka hur de upplever säkerheten. Det är alltför vanligt att vi kastar tekniska lösningar, rutiner och utbildningar på användarna, utan att ha en tillräcklig förståelse för användarnas perspektiv och behov.

Spelar det någon roll hur bra skölden är om användarna inte kan använda den?

Kristofer Karlström, Informationssäkerhetskonsult.

På Combitech har vi tagit oss an utmaningen att sprida kunskap om #CyberSecurity och öka säkerhetsmedvetenheten i Sverige. 

Till exempel har vart tredje företag eller organisation i Sverige inte säkerställt att säkerhetspolicyn är spridd till personalen. Det vill vi ändra på.

Bli cybersäker på combitech.se/cybersecurity och följ Combitech på LinkedIn.