Combitech deltog på Microsoft Build 2019. Läs Per Salmis tankar och reflektioner från konferensen nedan.

Reflektioner från Microsoft Build 2019

”Teknik är en möjliggörare i samhället” och ”bygg samverkan med en öppen plattform”, det var två budskap som fanns med som en ”röd tråd” i årets upplaga av utvecklingskonferensen Microsoft Build. Här berättar combitecharen och systemutvecklaren Per Salmi om sina iakttagelser och ger oss en rapport.

Jag, Per Salmi, och mina kollegor Stefan Ingvarsson, Mattias Adelman och Fredrik Dahlstrand fanns på plats i Seattle för att lära nytt och inspireras under Microsofts utvecklingskonferens BUILD 2019

Microsoft har lyckats skapa en spännande konferensmiljö som påminner lite om ett stort campusområde. Det är väldigt få kavajer du möts av, istället är luvtröjor populära. Över 6000 personer från olika delar av världen samlas och många av dem är återkommande besökare. Föreläsningar, workshops och mässbesök varvas konstant, utbudet är gigantiskt. Det jag uppskattar mest är att Microsofts utvecklingsteam är tillgängliga. De är aktiva även utanför föreläsningarna. Du kan lätt gå fram på mässan och diskutera olika problem och funderingar. De bjuder in till dialog. Jag upplever också att det finns ett stort kunnande bland medarbetarna och en yrkesstolthet, cheferna har själva utvecklingsbakgrund. Alla verkar ha nära till ”hantverket”.

Samhällsengagemang

Microsofts vd Satya Nadella inledningstalade och i sitt anförande lyfte han fram betydelsen som teknik kan ha för samhällsutvecklingen och att inkludera människor. Företaget vill vara med och driva på utvecklingen på ett positivt sätt. Microsoft verkar med ett globalt perspektiv och säger att om de säljer på en marknad ska de också producera där. Nadella lyfte bland annat teknikens möjlighet för att genomföra säkra val. En annan ”röd tråd” var samverkan.

Microsoft har de senaste åren gått mot open source och kompatibilitet med andra operativsystem och programmeringsspråk i sina plattformar och applikationer. Jag upplever att det är en stor förändring som skett, då de tidigare inte alls var öppna för detta. Den nya riktningen speglar också utvecklingen hos andra internationella teknikföretag. Det ligger rätt i tiden att vara en del i ett ekosystem.

Trender som noterades​​

Några områden och trender som var extra synliga under dessa dagar:

  • AI. Artificiell Intelligens och maskininlärning är teknik som utvecklare är intresserade av att ha med i sina applikationer. Ett exempel som presenteras var ett program som identifierade olika röster och kunde skriva exakta mötesanteckningar, likaså tolka/föreslå rätt ordval i sammanhanget.
  • Mixed Reality. Det presenterades lösningar för team att kunna arbeta ihop fast de inte satt i samma konferensrum, stad eller ens samma land. Microsoft demade en arbetssituation där personer kunde agera, vända och vrida på samma 3D-modell i realtid samtidigt som mötet pågick.
  • Molnlösningar. Microsofts affärsmodell anpassas och går mot att erbjuda tjänster och informationslagring i molnet. Det ger också en öppenhet för andra plattformar och  programmeringsspråk. Inställningen är att alla är välkomna att bygga på Microsofts molntjänster i Azure oavsett vilken teknikplattform som ens lösning bygger på.
    Open s​ource-tänket har slagit igenom rejält även det. Azure erbjuder många applikationer byggda på öppen källkod. Detta smittar också av sig på Windows eftersom utvecklare behöver kunna jobba över plattformsgränserna, till exempel kommer Windows 10 att innehålla en komplett Linux-kärna i kommade utgåva. Allt för att förenkla arbete och öppna upp möjligheterna.
  • Kvantdatorer. Många av de stora teknikgiganterna arbetar med koncept och forskning kring kvantdatorer, så även Microsoft. Det fanns ett antal föredrag om detta initiativ och teknik på konferensen. Microsoft fokuserar i sin forskning på att få fram stabila kvantprocessorer. Planen är att inom ett antal år erbjuda kvantprocessorer kommersiellt i form av beräkningskapacitet som molntjänst, därav jakten på stabilitet.
    Min åsikt är att denna forskning och område gör att vi behöver lära om en hel del, även rent filosofiskt. I initiativet ingår även att ta fram programspråk speciellt anpassade för att effektivt kunna utveckla för kvantprocessorer. Lyckas det kommer det öppna upp för ett fantastiskt tekniksprång för den nu verksamma generationen av utvecklare.

DevOps Workshop - OpenHack

Efter konferensen stannade jag och Stefan kvar för att delta i workshopen OpenHack Devops. Ett 100-tal deltagare delades upp i team för att arbeta tillsammans som en fiktiv utvecklingsgrupp på ett försäkringsbolag. Uppgiften var att införa DevOps-rutiner och skapa ett kontinuerligt flöde för utveckling, test och driftsättning av ett existerande IT-system. Till sitt stöd fick varje team en coach från Microsoft.

För att klara av uppgiften krävdes samverkan och nytänkande, något som teamet lyckades riktigt bra med. Vi fick beröm för att vi kunde komma samman snabbt och fokusera på uppgiften. För oss kom det lite överraskande när vi prisades för detta. Det var inte vanligt att vara så prestigelös och uppgiftsfokuserad som vi.

Det jag tar med mig från Microsoft Build 2019 är synen på öppenhet.