Låt inte den tekniska utvecklingen få oss att glömma säkerheten

Den 15 mars är det, för tionde året i rad, dags för Säkerhetsgalan. Under eventet kommer jag, tillsammans med fyra andra branschexperter diskutera hur digitaliseringen påverkar samhället i allmänhet och säkerhetsbranschen i synnerhet. Digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar. För att på bästa sätt hantera det krävs att vi hänger med i utvecklingen samtidigt som vi värnar om att upprätthålla en hög säkerhetsmedvetenhet.

Den tekniska utvecklingens många fördelar

Den tekniska utvecklingen har inneburit en mängd möjligheter för oss säkerhetschefer. Inte minst genom alla de stödverktyg som idag finns. Låt mig nämna tre konkreta exempel:

1. resesäkerhetsprogram där vi kan följa våra medarbetare i världen, och snabbt nå ut med aktuella landsuppdateringar om så skulle behövas,

2. incidentrapporteringssystem som ger oss en strukturerad överblick över inrapporterade händelser vilket underlättar analys och val av åtgärder, samt

3. kris-appar där vi genom en enkel knapptryckning kan larma hela krisledningsgruppen och starta krishanteringen.

Den svagaste länken

Men de tekniska verktygen till trots skulle jag ändå vilja påstå att det allra viktigaste är att ha en hög säkerhetsmedvetenhet. Vi vet ju att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, men tänker vi på att människan kan vara just denna länk? Tyvärr sker det alltför ofta att människan utgör en säkerhetsrisk – omedvetet eller medvetet. Vad är till exempel våra avancerade lösenord värda om de ändå noteras på post-its intill datorerna, eller vad hjälper det att vi bygger Fort Knox om dörrarna ändå hålls upp för obehöriga?

Allas gemensamma ansvar

Att upprätthålla en hög säkerhet är inte längre säkerhetschefens, eller säkerhetsavdelningens, enskilda ansvar. Tvärtom. Det är numer allas gemensamma ansvar. Vi har gått från att ha säkerhet som någonting vid sidan av, någonting som ställer krav och ställer till det, till att bli integrerad i hela verksamheten. Säkerhet bör således idag vara en naturlig del i alla våra processer; i rekryteringen, i försäljningen, i alla våra projekt...

Möjliggörare för affärer

Genom att integrera säkerhet i hela vår verksamhet skapar vi en hög delaktighet i organisationen, stärker våra svaga länkar, och arbetar proaktivt istället för reaktivt. Detta sparar oss både tid och pengar. Kanske är det dags att låta ”en säker partner” vara ett av våra främsta säljargument? Rätt använt är ju säkerhet faktiskt en möjliggörare för affärer – men då gäller att det kommer in tidigt i processen, och inte läggs på i efterhand.

Teknik och säkerhet

Dagens samhälle präglas av en snabb teknisk utveckling. Den som tittar närmre kan dock se att tekniken går hand-i-hand med säkerhet. I hela digitaliseringen talas om säkerhetsaspekter, och det med all rätt. Jag menar; vem skulle vilja åka ett förarlöst pendeltåg, ha självkörande bilar på gatorna eller göra pengaöverföringar med bank-id om det inte var säkert nog? Av den anledningen kanske det vore mer rätt att tala om en säker teknisk utveckling, än bara en teknisk sådan?

Ett tryggare samhälle

Aldrig tidigare har vi levt i en värld där den tekniska utvecklingen har gått så snabbt som de senaste decennierna. För att utvecklingen ska kunna fortgå krävs att den håller en hög säkerhetsnivå, och det i sin tur kräver att vi alla hjälps åt. För säkerhet är såsom ovan noterat inte längre en one-man-show, utan allas gemensamma ansvar. Av den anledningen bör vi inom säkerhetsbranschen satsa betydligt mer på just informationsspridning, utbildning och övning.

Allt för att en hög säkerhetsmedvetenhet innebär ett tryggare samhälle.

Läs mer om Säkerhetsgalan 2018.