Nu släpps vår nya kurskatalog!

Combitechs kurskatalog för 2018/2019 har precis kommit från tryckeriet och är nu på väg ut till cirka 7000 kunder och andra intressenter. Årets upplaga innehåller 74 kurser inom våra olika teknikområden, varav 8 nya kurser – kolla in dem redan nu och anmäl ditt intresse!

Kurskatalogen är ett sätt att presentera Combitechs kursverksamhet och ska även återspegla Combitechs kompetensbredd. För att nämna några av kurserna finns bland annat; Data Insights, verksamhetsutveckling, krisberedskap, informations- och systemsäkerhet och agila metoder.

Det som gör vår kursverksamhet speciell är att vi kan erbjuda en kombination av tekniska och verksamhetsnära utbildningar, som har en stark förankring i verkligheten. Våra kursledare är våra egna konsulter som arbetar inom de områden de i undervisar i. Teori varvas med praktisk erfarenhet från konsultens vardag.

Våra kurser är tillgängliga för såväl kunder, som anställda hos Combitech. Vi har ett flexibelt upplägg och erbjuder allt från enskilda kursplatser till schemalagda kurser, anpassade kurser efter behov, till Onsitekurs hos kund, beroende på kundens eller medarbetarens behov.

Länk till utbildningssidan: https://combitech.se/om-oss/utbildningar/

Om ni har frågor om vår kursverksamhet, Combitech Training Institute, eller våra kurser kontakta utbildning@combitech.se

Katalogen i PDF-format hittar du här!