Koppla upp din produkt

Oskar Myrberg, teknikledare inom Connectivity på Combitech, skriver om Internet of Things (IoT) och hur åren av ökat intresse blev ett välkommet fokus på trådlös uppkoppling och dess egenskaper. Han resonerar kring uppkoppling av olika användarfall.

Internet of Things (IoT), det vill säga att koppla upp saker och dra slutsatser av den stora massan, har det talats om i många år nu även om den största hypen tycks ha lagt sig. För mig som varit verksam inom telekom en längre tid blev åren av ökat IoT-intresse ett välkommet fokus på trådlös uppkoppling och dess egenskaper, även om IoT är så mycket mer än bara uppkopplingen. Jag tänker i detta blogg-inlägg resonera lite kring uppkoppling (connectivity) av olika användarfall och hur en verksamhet bör resonera när de väljer teknik för sitt specifika användarfall.

För de flesta företag med en befintlig produkt är det naturligt att försöka ta sig uppåt i värdekedjan för att skapa mer lönsamma affärer. Oavsett om det är en cykelhjälm, diskmaskin, bil eller motorsåg, finns det förmodligen ett värde i att utveckla den. Genom att koppla upp sin produkt kan man dra slutsatser som tidigare inte var möjligt och kanske skapa helt nya affärsmodeller. Cykelhjälmen kan användas för att identifiera farliga trafiksituationer, motorsågen får möjlighet att servas innan den går sönder och diskmaskinen kan sälja diskning som en tjänst.

Teknik för användarfall

  • Till att börja med kan man titta på ett antal olika attribut för tekniker som tillhandahåller trådlös uppkoppling:
  • Kostnad/Komplexitet för enhet: Är radiomodulen dyr att tillverka/köpa?
  • Kostnad/Komplexitet för nätverk: Är nätverket enkelt att bygga upp och krävs licensierade frekvenser?
  • Batterikonsumtion: Kan enheten sända och ta emot energieffektivt?
  • Täckning: Tillåter tekniken att signalen kan tolkas under svåra radioförhållanden?
  • Tillgänglighet: Har tekniken funktioner för att alltid upprätta kommunikation eller bara vid vissa tillfällen?
  • Prestanda: Prestanda kan förstås räknas på olika sätt men här avses hög digital bandbredd samt snabb åtkomsttid.
  • Mobilitet: Finns det inbyggda funktioner för att upprätthålla funktionalitet när enheten rör på sig? Kan man koppla upp sig på olika ställen i världen?
  • Positionering: Finns det möjligheter att positionera sig med hjälp av nätverket?
  • Säkerhet: Är lösningen säker med avseende på integritet och sekretess?

Gradering av teknik

Detta behöver inte vara alla attribut, och kanske skulle man kunna gruppera en del, men det är några som jag tycker identifierar och särskiljer många olika tekniker. Dessa attribut kan sedan användas för att gradera olika tekniker, till exempel så här (0-10, högre siffra är bättre). Se bilden/illustrationen nedan.

Se inte dessa graderingar som en absolut sanning, snarare som en vägledning. Det blir dock tydligt att olika tekniker har olika egenskaper. Om du ska skapa en produkt som kommunicerar trådlöst behöver du tänka på vilken teknik som uppfyller de krav man har enligt exempelvis dessa attribut. Det blir då tydligare vilka tekniker som är ett alternativ för den lösning som utvecklas.

Nyfiken och vill ta en kontakt?

Vill du veta mer om ämnet eller få stöd kring är du välkommen att kontakta mig och Combitech (se kontaktkort till höger).I ett senare blogg-inlägg planerar jag att berätta mer om connectivity som en förutsättning för digitalisering inom industrin.