Digitaliseringståget. Nästa stopp offentlig sektor

Christoffer Brax, Cyber Security-konsult på Combitech, har följt diskussionen kring Trelleborgs kommuns automatiserade utbetalning av försörjningsstöd. Vad händer när offentlig sektor "hoppar på" digitaliseringståget? Det reflekterar Christoffer kring i sitt blogginlägg.

Det privata näringslivet har under lång tid använt teknik för att ersätta människor som har enkla, enformiga och farliga arbetsuppgifter. Det har skett med allt ifrån industrirobotar som plockar, flyttar och fogar till digitala finansrobotar som utför aktiehandel automatiskt eller gör affärer på uppdrag av oss (till exempel stop-loss funktioner hos aktiemäklare). Vi använder även mer och mer automatisering och algoritmer i vår vardag, som till exempel när vi använder våra telefoner för att hitta snabbaste vägen till våra resmål via navigeringsappar. 

Nu börjar även den offentliga sektorn haka på digitaliseringståget och börjar som inom industrin ersätta vissa arbetsuppgifter med datorprogram. I första skedet handlar det om att ersätta de enkla och enformiga arbetsuppgifterna. Denna typ av arbetsuppgifter är mycket lämpliga att automatisera med datorer och bör inte utföras av människor som snabbt tröttnar på att göra samma sak om och om igen. Genom denna automatisering kan verksamheten utnyttja människor till de uppgifter som idag är svåra eller omöjliga att automatisera och som kräver stor del av mänsklig kontakt.

Roboten frigjorde resurser

Ett lysande exempel på detta är Trelleborgs kommun där man automatiserat utbetalning av försörjningsstöd. Detta har lett till snabbare handläggningstider. Det automatiska systemet, roboten, tog i genomsnitt en minut för att kontrollera en ansökan och avgöra om den som sökt hade rätt till bidrag eller inte. Det var långt mycket snabbare än när en handläggare gjorde samma kontroll manuellt. Handläggningen har också blivit mer rättssäker, då roboten garanterat gör bedömningen på samma sätt varje gång. I svåra fall, till exempel när det saknas information, skulle roboten kunna lämna över ärendet till en "mänsklig handläggare". De personalresurser som frigjorts används istället till att hjälpa bidragstagare att komma tillbaka i arbete, detta är något som en dator skulle ha svårt att göra.

Sammantaget har Trelleborgs kommun lyckats ge kommuninvånarna bättre service, använda skattepengarna effektivare och låta sina anställda få mer stimulerande arbetsuppgifter.

Nyckeln till Trelleborgs framgång med sin robot är att de kunnat beskriva sin bidrags-process på ett sådant sätt att den har kunnat implementeras i ett datorprogram. Det gjordes till en börjar med post-it-lappar på en vägg där alla inblandade var med och bidrog. En positiv bieffekt av att involvera medarbetarna i utvecklingen var att de fick en bild över vad systemet egentligen gjorde och minskade rädslan för den nya tekniken. En annan bidragande del i framgången, var förmodligen, att all information som behövs för ett bidragsbeslut är digital och tillgänglig för roboten.

Fler kommuner är intresserade

Fler kommuner ser fördelarna med denna typ av automatisering. Kungsbacka kommun har beslutat att införa ett system liknande Trelleborgs bidragsrobot trots stora protester. Där har tolv av sexton socialsekreterare sagt upp sig i protest mot automatiseringen. I Region Gotland ska robotar användas för att korta bygglovsköerna genom att automatisera hantering av bygglovsansökningar. Denna typ av automatisering är betydligt mindre kontroversiell men inte helt utan problem. Det största problemet är enligt regionen att mycket av informationen som behövs, som underlag till besluten, inte är digitaliserad ännu.

För den enskilde individen finns det både för- och nackdelar med automatisering, men för samhället i stort överväger nog fördelarna och kan ge bättre användande av våra gemensamma resurser samt ge människor mer stimulerande arbetsuppgifter. Automatisering av arbete är inget nytt utan är en ständig process. Om vi tittar historiskt har varje nytt teknikskifte lett till att arbetsuppgifter kunnat automatiseras. Troligtvis stötte uppfinnaren av symaskinen på stort motstånd från de som sydde manuellt. Vid bilens intåg var det säkert många som ville ha kvar sina hästar än att lita på den nya tekniken och snart kommer självkörande bilar. Diskussionerna kommer gå varma kring om det inte är bättre och säkrare att vi människor kör bilarna.

Källor:

Robotar skall snabba på Regionens handläggning, Sveriges Radio.

Fler bidragstagare fick jobb när robot tog över ansökningar om stöd, Sveriges Radio.

12 av 16 säger upp sig när robot tar över, Sveriges Radio.