Digitalisering i verksamhetens tjänst

Digitalisering. Går det en dag utan att du säger, hör eller läser ordet digitalisering? Ibland framställt som någon slags universallösning och ibland som roten till (nästan) allt ont, ibland som något nytt och ibland som något som pågått en längre tid. Kanske ligger sanningen – som vanligt – någonstans mitt emellan.

Personligen ser jag digitalisering som en del i vår ständiga strävan att underlätta vardagen. På samma sätt som Spinning Jenny var en del i den industriella revolutionen är digitalisering en del i nuvarande informations- eller IT-revolution (eller vad man i framtiden kommer att välja att kalla vår tid). Spinning Jenny automatiserade tillverkningen av garn medan vi med digitaliseringens hjälp automatiserar informationsspridning och -bearbetning och administration med mera. I ett tidigare blogginlägg resonerar Christoffer Brax kring vad som händer när vi ersätter människor genom att automatisera enkla, enformiga och farliga arbetsuppgifter.

Verksamhet och teknik i symbios

Utöver att automatisera åtminstone delar av dagens verksamhet kan tekniken även bidra till att förändra en verksamhet i grunden. Detta sker när verksamhet och teknik befinner sig i symbios; när de ömsesidigt berikar och driver varandra framåt. Teknikutvecklingen öppnar nya dörrar för verksamheten och när man väl klivit över tröskeln till dessa dörrar uppenbarar sig nya tekniktillämpningar för att vidareutveckla verksamheten.

Det är i denna symbios de riktigt omvälvande innovationerna uppstår. Självkörande bilar förändrar exempelvis förutsättningarna för både kollektivtrafik och taxibransch och under denna förändring kommer vi med säkerhet att identifiera nya behov av och möjligheter till tillämpningar av både befintlig och ny teknik. De problem som #MeToo-rörelsen lyft fram fångades upp av det #MeToo-hack som genomfördes i början av februari i Göteborg, där man arbetade med digitala lösningar som skulle kunna motverka sexuella övergrepp och trakasserier.

Den värdeskapande tekniken

Åter till digitalisering som ett verktyg i verksamhetens tjänst; Ann Hellenius, IT-chef för Bankgirot intervjuades för en tid sedan av NyTeknik i sin dåvarande roll som IT-direktör för Stockholm stad. Hon blev bland annat ombedd att beskriva Stockholm stads viktigaste IT-projekt. Hon svarade då att ”det finns nästan inga rena IT-projekt, endast några infrastrukturprojekt. Alla andra är projekt som utvecklar verksamheten med hjälp av digitalisering”. Alltså: digitalisering är ett verktyg som används i verksamhetens tjänst, för att uppnå verksamhetens mål.

En möjlig slutsats av mitt resonemang ovan är att teknik och teknikutveckling i sig inte har något egenvärde – det är först när tekniken tillämpas i syfte att uppnå verksamhetsnytta som den ger värde. En provokativ slutsats? Jag tycker inte det, utan ser det som en ofta bortglömd självklarhet; teknik är spännande och fascinerande, men anledningen till att den är spännande och fascinerande är de möjligheter den ger oss att underlätta och förbättra vår vardag och vårt arbetsliv.

Källor:

Combitechbloggen Digitaliseringståget - Nästa stopp offentlig sektor
NyTeknik, Hennes digitala strategi: Skrota it-avdelningen
#METOO Hack 2018