Det här med totalförsvar, vad är det egentligen?

Igår inleddes Aurora 17 – den största försvarsmaktsövningen i Sverige på över 20 år. Ett grundläggande begrepp i detta är totalförsvaret. Här reder jag ut vad det innebär – och varför det behövs.

Begreppet totalförsvar får nog många att tänka på militärfordon och soldater. Men det består egentligen av två delar: det militära försvaret och det civila försvaret. Det förstnämnda är det som vanligtvis förknippas med försvarsbegreppet. Det vill säga Försvarsmakten som ansvarar för att skydda våra gränser och vårt sätt att leva.

Vad är då det civila försvaret som för vissa säkert låter som en motsägelse? Jo, det civila försvarets tre huvudsakliga uppgifter är att värna om civilbefolkningen, säkerhetsställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig.

Många diskussioner hörs både inom politiken och i media om den förändrade hotbild som nu finns och att vår förmåga behöver byggas upp för att möta utmaningarna. Sverige rustade för många år sedan ner sin beredskap och nu måste den byggas upp den igen. Värnplikten lades ned för cirka tio år sedan men har nu införts igen.

Nu pågår Aurora 17 med fler än 19 000 deltagare, många från andra länder. Syftet är att öva och stärka förmågan mot ett eventuellt väpnat angrepp mot Sverige. Det är intressant att se hur fort det kan svänga. Ett tag tycktes Försvarets huvuduppgift vara att spara pengar och ansågs av många vara en onödighet som inte längre behövdes.

Jag tror att vi (även om det låter konstigt) under dessa år med krympande budgetar och svagt engagemang för militärt och civilt försvar glömde bort att något faktiskt kan hända. Det är dock viktigt är att komma ihåg att totalförsvaret är något som faktiskt gör att Sverige som samhälle har beredskap för olika händelser så att du och jag får hjälp om något inträffar. Därför är det viktigt att belysa totalförsvaret och skapa en medvetenhet kring dessa frågor så att det inte börjar ses som en onödighet igen.

Eller som Roar Amundsen ska ha sagt efter sina expeditioner:
“Victory awaits him, who has everything in order - luck we call it. Defeat is definitely due for him, who has neglected to take the necessary precautions - bad luck we call it”

I det senaste avsnittet av Combitech-podden pratar jag och mina kollegor Susan Bergman och Johan Thulin mer om återuppbyggnaden av totalförsvaret, lyssna gärna på det här eller klicka på videon längst upp.