Dags att åtgärda bristen på kvinnor inom Cyber Security

Förra veckan var jag på KTH:s jämställdhetsvecka och höll en presentation på temat ”Women in Cyber Security”. Det var fantastiskt att se vilken uppslutning det var och vilket intresse det finns för ämnet. Bristen på kvinnor i cybersäkerhetsbranschen är som bekant stor och det är häftigt att tänka att OM vi lyckas fördubbla antalet kvinnor så är vi på god väg att täcka hela det resursgap som finns idag och som dessutom bara växer.

När vi diskuterade vad som kan göras annorlunda för att vi ska få in fler kvinnor i branschen var det framför allt två saker som slog mig:

1. Flera deltagare berättade att de tycker att cybersäkerhet är ett intressant område men att de fick höra om det alldeles försent. Utöver att vi behöver locka tjejer i unga åldrar till tekniskt orienterade ämnen, tycker jag dock att det är viktigt att poängtera att det aldrig är för sent. Branschen har behov av ett brett spann av kompetenser som till exempel personalvetare, pedagoger, jurister och beteendevetare. Möjligheten behöver inte vara borta för att man har valt en inriktning som inte är teknisk eller för att man valt en helt annan teknisk inriktning.Vi behöver alltså bli tydligare med att vi behöver många olika typer av kompetenser och att det aldrig är försent att närma sig cybersäkerhetsbranschen.

2. Vikten av, att som tjej, få prova sig fram var en annan aspekt som kom upp. Att få möjlighet att testa på, laborera och utvärdera skapar både intresse, självförtroende och nyfikenhet. Därför känns det extra viktigt att arrangera olika typer av event och utmaningar som är riktade mot just tjejer. Säkerhetsföretaget Voltium har tidigare arrangerat sådana event, som Combitech har sponsrat och som har väckt stort intresse. I detta sammanhang är det också angeläget att erbjuda talang- och traineeprogram som ger chans att prova på området, såsom Combitech Talent Program inriktning Cyber Security (sidan är på engelska).

Vi vill bli fler

Enligt en nyligen genomförd undersökning vill kvinnor ha ett arbete de kan känna passion för men det finns också en stark önskan att bidra med något viktigt – två kriterier som definitivt passar in på cybersäkerhetsbranschen. Det är ett spännande område som det är lätt att fastna för och där man dessutom bidrar till ett tryggare samhälle.

Att öka antalet kvinnor i cybersäkerhetsbranschen är viktigt på många plan och initiativ såsom jämställdhetsveckan på KTH är nödvändiga för att lyfta frågan. Vi som redan är i branschen behöver också gemensamt och aktivt ta ansvar och arbeta strukturerat för en mer inkluderande och jämställd bransch.

Inom området Cyber Security på Combitech är vi idag 50 procent kvinnor i den nordiska ledningsgruppen. Tre av fyra landschefer är kvinnor och inom organisationen finns ytterligare fyra kvinnliga chefer. MEN vi vill bli fler, både konsulter och chefer. Vi vet att det ger ett bättre arbetsklimat och en högre lönsamhet. Jämställdhet är därför en strategisk fråga för oss, som ständigt finns på agendan.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar med jämställdhet eller om du är intresserad av jobbmöjligheter hos oss.