”Augmented Security” by Augmented Reality – ingen lek

Filmen ovan är frukten av ett samarbete mellan Combitech, Securitas och Microsoft där syftet var att konkret studera hur en digitaliserad lösning, i detta fall med hjälp av Microsofts HoloLens, skulle kunna appliceras för att hjälpa en väktare i sin vardag.

Begreppet Augmented Reality har ju funnits under en ganska lång tid och i olika former. Det handlar om att med hjälp av glasögon och mobila enheter, projicera en tredimensionell artificiell bild ovanpå den verklighet som man ser. I många fall skapar detta en wow-känsla som imponerar. Men i nästa steg så famlar man ofta ändå om vilken nytta det ger. Att demonstrera vackra figurer i verkligheten är sällan tillräckligt för att hitta den nyttiga poängen. Det är det Daniel Akenine (CTO, Microsoft Sverige) uttrycker när han ställer frågan: ”Vad kan den nya tekniken ge som man inte redan kan lösa med befintliga alternativ?”

Annat perspektiv på Augmented Reality

I detta projekt utgick vi istället från slutanvändarens behov utan att låsa oss fast vid tekniken. En grundläggande tanke som kom fram är möjligheten att en väktare upptäcker problem som annars är lätta att förbise, samt att väktaren vill ha stöd för att lösa komplexa åtgärder. Det är detta som Yacir Chelbat-Persson (Innovationsdirektör på Securitas) utrycker i begreppet ”Augmented Security”.

Detta resonemang vände på hur vi betraktade tekniken. Det visade sig att HoloLens-enhetens förmåga att scanna av sin omgivning och upptäcka förändringar i den var gav den primära nyttan snarare än att visualisera 3D-modeller. Istället så handlade om att göra visualiseringarna så enkla som möjligt för att de ska ge tydlighet och inte störa användaren i onödan.

Lösning för hela den digitala kedjan

Combitech roll i projektet var att implementera funktionerna i HoloLens, samt att bidra med know-how runt HMI som skapar en professionell känsla för hur ett AR-stöd bör utformas för att fungera i stressade situationer. Vårt arv som inkluderar effektivt beslutstöd för stridpiloter kommer här till sin rätt.

Combitechs bredd inkluderar också lösningar för hur man ska koppla ihop hela kedjan. Exempelvis hur man kan scanna in lokaler och byggnader, samt hur man integrerar information om åtgärder in i systemet som normalt kanske bara finns gömda i dokument eller hos några få experter.

Att hitta rätt i den digitala transformationen handlar om att i ett så tidigt skede som möjligt verifiera nyttan hos slutanvändaren, utan att styras av tekniken. Detta samarbete mellan Combitech, Microsoft och Securitas har verkligen varit ett mycket gott exempel på detta.

Till sist vill jag skicka ett tack till Combitechs team på Reality Labs: Björn Rudin, Tobias Larsson, Jonas Ekskog.