Att arbeta modellbaserat - en del av digitaliseringen

Att införa ett modellbaserat arbetssätt genom hela värdekedjan - från koncept och utveckling till eftermarknad och ”end of life” sparar tid och pengar. Det är en förutsättning för att kunna göra den digitaliseringsresa som många verksamheter står inför. Möjligheterna är stora men det finns såklart utmaningar, det lyfter vi fram i detta blogginlägg som skrivits av Emil Hansson, Technology Officer MBE, Combitech.

Ett modellbaserat arbetssätt där MBD (Model Based Definition) ingår handlar enkelt uttryckt om att information som tidigare fanns i 2D-ritningar läggs i 3D-modeller som sedan återanvänds genom hela produktens livscykel. På så vis knyts utveckling, tillverkning och underhåll ihop. Istället för flera informationskällor blir modellen informationsbäraren och den gemensamma källan. Se gärna filmen, du hittar den längst ned på denna sida, där jag pratar om MBD.

Att arbeta modellbaserat inkluderar inte bara MBD och 3D-modellen. Det innefattar även andra modelleringsområden såsom systemmodellering, konceptmodellering, funktions- och egenskapsmodellering och flödesmodellering.

Intresset för arbetssättet växer

I mitt arbete på Combitech träffar, diskuterar och arbetar jag med olika verksamheter. Utifrån dessa samarbeten kan jag konstatera att intresset för ett modellbaserat arbetssätt är stort och att allt fler börjar inse att det kan hjälpa dem hantera och överkomma sina utmaningar. Några av de utmaningar som många verksamheter står inför är:

 • Ökat tryck från marknaden leder till krav på högre effektivisering och ökad flexibilitet genom hela livscykeln – från koncept och utveckling till eftermarknad och ”end of life”.
 • Information och data hanteras fortfarande inom många områden på ett traditionellt sätt genom dokumentation och 2D-baserade ritningar och underlag.
 • I många fall drivs projekt och organisationer på ett silo-baserat sätt. Detta skapar ineffektivitet och långa ledtider.

Det går inte att fortsätta i gamla hjulspår

I takt med att verksamheter inser vikten av digitalisering upplever jag att allt fler kommer till insikt om att det inte längre går att fortsätta i gamla hjulspår. Bort med traditionell dokumentation och silobaserade processer! In med ett modellbaserat arbetssätt som skapar förutsättningar för en effektiv och flexibel informations- och datahantering som bidrar till kortare ledtider och minskade kostnader.

Låt information och data stanna i den modell som den föds i och återanvänd det som behövs direkt från modellen genom digitala länkar och relationer – istället för att återskapa information och data i traditionell dokumentation. Detta bidrar, enligt mig, till ökad digitalisering eftersom jag uppfattar digitaliseringen som tvådelad, där ett modellbaserat arbetssätt framför allt kan relateras till punkt 2:

 • 1. Digitalisering handlar om att skapa nya produkter och tjänster med hjälp av digital teknik.
 • 2. Digitalisering handlar om att automatisera processer och att effektivisera digitala informations- och dataflöden genom exempelvis ett modellbaserat arbetssätt.

Tips till de verksamheter som vill arbeta modellbaserat

En återkommande fråga från kund är hur de ska komma igång med ett modellbaserat arbetssätt. Här kommer några tips, se nedan.

 • Ha människan i fokus! För att lyckas är det viktigt att få med sig kollegorna i förändringen.
 • Skapa en långsiktig målbild och vision som ni kan luta er emot under resan.
 • Var medveten om era förutsättningar och nuläge. Skapa en övergripande roadmap baserat på nuläge och långsiktig målbild och vision. 
 • Förankra införandet av ett modellbaserat arbetssätt från högsta ledning för att säkerställa stöd genom hela resan.
 • Börja smått och hitta ”lågt hängande frukter”, där ett modellbaserat arbetssätt kan skapa värde snabbt.
 • Arbeta stegvis och agilt, för att skapa utrymme för feedback så tidigt som möjligt.
 • Våga ta hjälp och inspireras av dem med tidigare erfarenhet på området.
 • Var uthållig! Det kommer finnas motstånd och motgångar som måste överbryggas – det underlättar att ta experthjälp.

Vill du veta mer eller få möjlighet att ställa en fråga hittar du mina kontaktuppgifter bredvid inlägget. Varmt välkommen att höra av dig!

Se MBD-filmen nedan: