AI och kvantdatorer – säkerhetshot eller lösningar?

Nyligen gick FN:s generalsekreterare Antonio Guterres ut och sa att nästa världskrig kommer att inledas med en massiv cyberattack som lamslår såväl militären som den grundläggande infrastrukturen. I det senaste avsnittet av Combitech-podden går säkerhetsprofilen Jaya Baloo, CISO på nederländska KPN Telecom, ett steg längre och menar att ett tredje världskrig redan pågår i cybervärlden. Oavsett vilket, duggar rapporterna om ett ökat antal cyberattacker mot företag och offentliga organisationer tätt. Det har dessutom visat sig att flertalet attacker på senare tid sannolikt varit statsunderstödda.

En attack som fick stor uppmärksamhet och spridning förra året var WannaCry (information om attacken på Wikipedia). Både USA och Storbritannien har i efterhand anklagat Nordkorea för attacken och om anklagelserna är riktiga är WannaCry ett bra exempel på hur en stat kan använda sig av cyberkrigsföring. Flertalet IT-säkerhetsexperter är dock överens om att storföretag och kritisk infrastruktur runtom i världen borde ha kunnat stå emot denna typ av ransomware-attack och att exempelvis sjukhus inte ska kunna drabbas så svårt.

Men hur ska vi egentligen stå emot denna typ av attacker? Det är ganska uppenbart att vi behöver göra något annorlunda eftersom det vi gör nu inte riktigt verkar funka. Jag tror att nya tekniker kommer att spela en avgörande roll här. Till exempel kan vi med hjälp av artificiell intelligens hitta skadlig kod genom att analysera stora mängder data och upptäcka mönster. På så sätt kan AI vara till stor hjälp i cybersäkerhetsarbetet och fungera som ett beslutsunderlag i säkerhetsarbetet.

AI, kvantdatorer och annan teknik

Även kvantdatorers enorma beräkningskapacitet skapar helt nya möjligheter till cyberskydd. Men på samma gång som AI, kvantdatorer och annan ny teknik kan komma att lösa många av våra cybersäkerhetsproblem, kan de också utgöra nya hot. Det är till exempel sannolikt att kvantdatorer kommer att göra våra nuvarande krypteringsmetoder oanvändbara, vilket skulle leda till att känslig information hos företag och myndigheter inte kan skyddas. Vi behöver alltså hela tiden ligga steget före cyberkriminella för att nya tekniker ska fungera som lösningar snarare än att utgöra hot.   

I det senaste avsnittet av Combitech-podden diskuterar jag och andra experter från Combitech hur artificiell intelligens fungerar och vilka möjligheter och faror vi ser med denna teknik. Avsnittet inleds med en intervju med Jaya Baloo som bland annat pratar om kvantdatorer och det enligt henne pågående "cyberkriget". Lyssna på podden.