Resultatenhetschef sökes till Combitech SOC i Växjö

Vill du vara med och fortsätta utveckla Sveriges ledande Security Operations Center? I rollen som Resultatenhetschef är ditt uppdrag att utveckla, leda och marknadsföra Combitechs SOC.   

VAD VI ERBJUDER   

För oss på Combitech är stärkandet av det civila och militära försvaret ett kärnuppdrag. För att göra det med kvalitet för våra kunder är Cyberförmågan en central del i företagets samlade erbjudande.  Inom Cybersäkerhetsområdet är vi en av de ledande tjänsteleverantörerna i Sverige. Vi har även en mindre verksamhet i Norge, i bolaget Watchcom. 

Med närmare 200 återkommande kunder är marknadspositionen stark och affären växer år för år. Inom Combitech har vi samlat Cyber-erbjudandet i divisionen Cyber Security, där ansvar lagts att utveckla tjänsterna, utveckla kompetenserna och utveckla affären, i syfte att hjälpa kunder öka sin resiliens. Inom divisionen finns cirka 240 medarbetare, men även i andra delar av Combitech finns en djup kunskap inom säkerhetsområdet som vi i möjligaste mån ska använda för kundernas bästa. 

Från vår Security Operations Center (SOC) levererar vi säkerhetsövervakning 24/7 till våra kunder inom både offentlig och privat sektor. Tillsammans med enheter som levererar Threat Intelligence, Incident Respons, säkerhetstester och GRC ingår leveransen från vår SOC i ett komplett erbjudande får att våra kunder ska kunna säkra sin verksamhet, dygnet runt året runt. 

Din roll som resultatenhetschef

Som resultatenhetschef för Combitechs SOC är du en del av ledningen för affärsområdet Secure Business inom Combitechs Cyber-division och har huvudansvaret för att leda och utveckla affärer och verksamhet inom Combitechs SOC.  

Centralt i rollen är ansvaret för vår 24/7 leverans till våra kunder. Du leder och utvecklar verksamheten så vi med kvalitet och styrning möter våra kunders förväntningar på avtalad leverans. 

Du har även strategiskt och taktiskt ansvar för att säkerställa att våra tjänster utvecklas i takt med marknadens förväntan genom nyttjande av ny och relevant teknik och rätt partners. 

I rollen ligger även fullt affärs- och resultatansvar för verksamheten. Detta inkluderar affärsutvecklingens alla delar, anbuds- och offertarbete, hantering av löpande kundrelationer och resultatansvar. 

Vad vi söker 

Vi söker dig som har förmågan att ta ett brett ansvar för tjänsteområdet, inkluderande både operativt ledarskap och arbetet med vision och långsiktiga mål. Du arbetar med löpande process- och leveransförbättringar på ett systematiskt sätt med tydliga KPI:er.  

Som person är du affärsfokuserad och har erfarenhet av att leda verksamhet med personal- och resultatansvar. I ditt uppdrag ligger att leda framtagande av tjänstepaketeringar, affärsmodeller och kostnadskalkyler.  

Vår förmåga att leverera tjänster är helt beroende av våra kompetenta medarbetare. I rollen ingår personalansvar varför det också är centralt att ha intresse och förmåga att aktivt medverka till trivsel och fortsatt kompetensutveckling för hela teamet. 

För att lyckas i rollen behöver du ha tidigare erfarenhet av tjänsteleverans med personal- och resultatansvar. 

Du behöver kunna kommunicera och diskutera cybersäkerhetsfrågor. Erfarenhet av SOC är meriterande men inget krav.  

Du behärskar svenska och engelska obehindrat. 

Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.

Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan! 

 
 

KOM & GÖR SKILLNAD

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.

För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!