Resultatenhetschef inom säkerhetsskydd till Combitech i Stockholm

Det försämrade säkerhetsläget i Europa har medfört ett ökat intresse för säkerhetsskyddsfrågor, civilt försvar, informationssäkerhet och krisberedskap. Combitech är ett av Sveriges största konsultbolag inom dessa områden och efterfrågan på våra tjänster inom t.ex. säkerhetsskydd är stor i hela landet. Vi jobbar idag med utmanande uppdrag hos flera av Sveriges viktigaste aktörer och nu behöver vi bli fler!

 

Din roll som Resultatenhetschef inom säkerhetsskydd  

Vi stödjer våra kunder i att analysera och uppfylla de krav som ställs på dem avseende säkerhetsskydd, i syfte att förebygga brott mot rikets säkerhet, såsom spioneri, sabotage och terrorism.

I din roll som Resultatenhetschef har du ansvar för att leda enheten framåt, stötta vår affärsutveckling i strävan efter bästa leveransprecision och du är en viktig del i utvecklingen av vårt växande område inom Säkerhetsskydd. I chefsrollen ingår personal- och ekonomiansvar, framtagning av mål- och verksamhetsplan samt att utveckla befintliga och nya kunder. Då Säkerhetsskydd spänner över flera olika verksamhetsområden där Combitech bedriver konsultverksamhet förväntas du samverka med andra chefer och experter.

Resultatenheten är nystartad, men växer succesivt och stadigt enligt vår utvecklingsplan, i din roll ingår det att fortsatt driva denna utveckling. Du ingår i affärsområdets ledningsgrupp tillsammans med resultatenhetschefen för Crisis Management. 

Som Resultatenhetschef har du fortfarande möjlighet att jobba i uppdrag, vilket vi uppmuntrar, då det är viktigt att inte tappa kontakt med kunderna och utvecklingen inom området. Det kan t.ex. handla om att utreda och analysera olika aktörers roller och ansvar, identifiera skyddsvärda tillgångar, hot och sårbarheter samt behov och användning av signalskydd. Det kan också innebära att få utbilda inom området, hålla workshops, skriva vägledningar och planer, samt stödja kunder i arbetet med säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner och säkerhetsskyddsavtal.

Våra kunder finns inom både den offentliga och privata sektorn över hela landet, likaså våra kontor och konsulter, det innebär att resor förekommer i tjänsten.  

 

Vem är du? 

Vi vill att du som söker har kunskap inom, och erfarenhet från, området säkerhetsskydd och gärna med den bredd som området innebär. Vi vill att du ska ha ambition och förmåga att vidareutveckla våra affärer samt aktivt säkerställa den expertkompetens som behövs.

Du kommer ha kontakter med kunder och vara ansvarig för din enhets affärer, varför erfarenhet inom det är meriterande. Har du tidigare haft personalansvar eller någon form av ledarroll är detta meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är engagerad, initiativrik och utåtriktad i kombination med stor ansvarskänsla. Du gillar att kommunicera, bygga relationer och bidra till en god stämning i grupper. Du har ett genuint intresse för andra människor och deras drivkrafter. Vi tror att du brinner för ledarskapsfrågor och vill vara med och utveckla enheten. Vi ser det som viktigt att du har en önskan att vidareutveckla både dig själv och dina medarbetare, därför ser vi gärna att du har ett coachande förhållningssätt och intresse av att utveckla verksamheten.

 
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.

Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan på direkten. Urvalet sker löpande, dock med paus för semester under juli och början av augusti.  

Kom & gör skilnad

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.

För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!