Rådgivare inom säkerhetsskydd till Combitech i Stockholm

Det försämrade säkerhetsläget i Europa har medfört ett ökat intresse för säkerhetsskyddsfrågor, civilt försvar, informationssäkerhet och krisberedskap. Combitech är ett av Sveriges största konsultbolag inom dessa områden och efterfrågan på våra tjänster inom säkerhetsskydd är stor. Vi jobbar idag med spännande och utmanande uppdrag hos flera av Sveriges viktigaste aktörer och nu vill vi bli fler medarbetare.

DIN ROLL SOM RÅDGIVARE INOM SÄKERHETSSKYDD

I din roll som rådgivare arbetar du i kunduppdrag och hjälper våra kunder att bygga förmåga inom säkerhetsskyddsområdet. Du arbetar tillsammans med kollegor inom vår resultatenhet med inriktning mot säkerhetsskydd. Dessutom samverkar vi med andra verksamheter inom Combitech, bland annat med kollegor inom de närbesläktade områdena krishantering, totalförsvar och informationssäkerhet, men även med kollegor inom övriga cybersäkerhetsområdet. Inom Combitech kombinerar vi ihop olika kompetenser i våra uppdrag för att skapa så stor kundnytta som möjligt. För oss som arbetar med säkerhetsskydd kan det innebära att vi deltar i uppdrag tillsammans med kollegor som har kompetens inom exempelvis IT-säkerhet eller signalskydd.

Kunduppdragen kan innebära att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och upprätta säkerhetsskyddsplaner, arbeta med förmågeutveckling tillsammans med kunden, stötta kunden i genomförande av säkerhetsskyddsåtgärder eller genomföra kontroller och uppföljning av kundens systematiska säkerhetsskyddsarbete.

Utöver din egen roll i kunduppdrag kommer du att delta i vårt löpande metodutvecklingsarbete och bidra i kvalitetssäkring och utvärdering av projekt. Finns det delar av säkerhetsskyddsområdet som du är särskilt intresserad av? Då försöker vi så långt som möjligt stödja dig i din specialisering och vidareutveckling. Tycker du om att föreläsa och utbilda, eller är det analysarbete du brinner för? Vill du på sikt kunna ta en chefsroll inom området, eller är det en expertroll du ser framför dig? Vi behöver flera medarbetare med olika profiler, specialiseringar och inriktningar och erbjuder våra medarbetare flera olika karriärvägar.

Utöver ett spännande och utvecklande arbete erbjuder vi anställningstrygghet och förmåner i nivå med andra branscher, samtidigt som du får chansen att växa både som person och professionellt. Just nu söker vi främst nya medarbetare i Stockholmsområdet. Våra kunder finns både inom den offentliga och privata sektorn över hela landet, likaså våra kontor och konsulter. Det innebär att resor förekommer i tjänsten.


VEM ÄR DU?

Vi vill att du som söker har kunskap inom, och erfarenhet från, området säkerhetsskydd och gärna med den bredd som området innebär. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som konsult eller rådgivare med säkerhetsskyddsinriktning? Har du erfarenhet av att arbeta i rollen som specialist, expert eller handläggare inom säkerhetsskyddsområdet? Har du erfarenhet av rollen som säkerhetsskyddschef? Då har vi intressanta uppdrag som passar din profil.

Yrkescertifieringar inom säkerhetsområdet (exempelvis CISM eller CISSP) är meriterande, då detta ibland efterfrågas av våra kunder, men inget krav.

Du kommer att ha mycket kontakt med kollegor och kunder samt företrädare för myndigheter och andra organisationer i ditt arbete vilket innebär att vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är engagerad, initiativrik och utåtriktad, i kombination med stor ansvarskänsla. Du gillar att kommunicera, bygga relationer och bidra till en god stämning i grupper. Vi ser det som viktigt att du har en önskan att vidareutveckla både dig själv och dina kollegor, att du strävar efter att lära dig nya saker samtidigt som du gärna delar med dig av din kunskap till kollegor och kunder.

Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll. 

 

Urval sker i löpande. Vi ser fram emot din ansökan!

KOM & GÖR SKILLNAD

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.

För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!