Exjobb: System Safety

På Combitech finns en stor kompetens och erfarenhet inom systemsäkerhet och utveckling av säkerhetskritiska system. Vi arbetar med spännande system, allt från ubåtar, ytfartyg och stridsflygplan, till lednings- och vapensystem samt autonoma farkoster. Alltid med fokus på att säkerställa säkra designlösningar.

Vi har ramavtal med en mängd stora företag och myndigheter. Exempelvis har vi ett nytt stort ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) för tekniska konsulter avseende Systemsäkerhet

Som exjobbare hos oss får du en meriterande grund för framtida anställning hos oss i Combitech inom Safety, Human Factors Integration eller annat område. Combitech finns på flera orter i Sverige utöver Linköping.

Din roll som Exjobbare
Som exjobbare inom System Safety får du vara med på en fortsatt spännande resa för oss mot att utveckla vårt tjänsteutbud, i detta fall med analystekniken STPA (System Theoretic Process Analysis). De traditionella riskanalyserna såsom FTA och FMECA som hanterar diskreta felhändelser behöver kompletteras med en annan typ av analys för att spegla dagens komplexa system med exempelvis programvara och interaktion mellan systemkomponenter.

Vi formar exjobbet tillsammans så att universitetets krav, era egna preferenser på innehåll och Combitechs önskemål om ökad kunskap uppfylls. Exempel på innehåll och frågeställningar kan vara;

  • Samla litteratur och artiklar om STPA samt läsa och sammanfatta teorin. Avgränsning? Vilka intressanta frågeställningar kan finnas som inte redan är analyserade i den tidigare litteraturen?
  • För vilken typ av system bör metodiken användas?
  • Vilka är fördelar och nackdelar finns jämfört med traditionella analyser?
  • Eventuellt genomföra en mindre analys på ett system som tidigare analyserats med traditionella metoder för att identifiera skillnader i behov av input och erhållet resultat

Våra befintliga kunder börjar fråga efter denna analysteknik och vi lär oss området tillsammans, samtidigt som ni behöver sätta er in i traditionella metoder för riskanalys (för jämförelsen), vilket Combitech kan förse er med.

Vem är du?
Vi söker dig som går en högskole-/ civilingenjörs-/kognitionsutbildning.

Vi önskar att ni är två som delar på exjobbet för ett välarbetat resultat som gynnar både er och oss.

Ni bör vara analytiskt och kreativt lagda, då detta exjobb är av lite öppen natur. Combitech finns med som bollplank och delar med sig av sin kompetens.

Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt! Urvalet sker löpande.

Kom och gör skillnad

På Combitech ingår vårt kompetensutvecklingsprogram Combitech GROW som en naturlig del i din anställning! Vi ger dig möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar till både personlig och professionell utveckling, samtidigt som du arbetar i spännande och givande uppdrag.

Hos oss får du vara med och utveckla teknikområden för att möta kraven på framtidens digitala samhälle. Vi har flera projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också flygande hjärtstartare, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga!

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!