Delivery Manager till Cyber Security-Divisionen hos Combitech

Vill du vara med och bygga Sveriges ledande tjänsteleverantör inom Cybersäkerhetsområdet? I rollen som Delivery Manager hos Combitech är ditt uppdrag att bygga och utveckla processer och metodik samt leda stora upphandlingar.

VAD VI ERBJUDER

För oss på Combitech är stärkandet av det civila och militära försvaret ett kärnuppdrag. För att göra det med kvalitet för våra kunder är Cyberförmågan central i företagets samlade erbjudande.  Inom Cybersäkerhetsområdet är vi en av de ledande tjänsteleverantörerna i Sverige. Vi har även en mindre verksamhet i Norge, i bolaget Watchcom.

Med närmare 200 återkommande kunder är marknadspositionen stark och affären växer år för år. Inom Combitech har vi samlat Cyber-erbjudandet i divisionen Cyber Security, där ansvar lagts att utveckla tjänsterna, kompetenserna och affären, i syfte att hjälpa kunder öka sin resiliens. Inom divisionen finns cirka 240 medarbetare, men vi samverkar nära med de andra fem divisionerna och deras 2000 experter inom säker utveckling, säkerhetskritiska system, robust kommunikation, intelligent information och verksamhetsutveckling.

Cyberfrågorna är, för många kunder, komplexa. Dels för att säkerhet inte är en kärnkompetens, dels för att hotbilder och riskexponering löpande ändras i takt med en snabb teknikutveckling. För Combitech innebär detta att vi löpande måste utveckla arbetssätt, kompetens och leveransförmåga för att möta kundernas behov och vara en stabil partner. Genom att utveckla verksamheten bibehåller vi kvalitet i leveranser, fördjupar kundrelationerna och skapar samtidigt en god lönsamhet. Vi behöver även löpande vinna nya ramavtal som affären kan växa utifrån.

I takt med att omvärlden blivit mer osäker och affären därmed växer, ser vi ett behov av att göra ett ännu mer fokuserat arbete kring metod- och processutveckling för att ligga steget före i vår leveransförmåga.

VAD ROLLEN INNEBÄR

Som Delivery Manager är du en del av Cyber-divisionens ledning och ansvarar för att bygga upp och utveckla verksamhetens gemensamma processer och metodik. Konkret ska du löpande ta de interna strukturerna till nästa nivå. Du håller även samman affärsutvecklingen, samt säkerställer att upphandlingar genomförs koordinerat och med hög kvalitet.

Du är en nod som står i mitten och ser helheten, därmed blir du chefers kontaktyta för koordinering och informationsutbyte. Bredden i ditt uppdrag gör också att många vänder sig till dig som bollplank.

Du ser behov och synergier mellan enheter som linjeorganisationen ibland missar i sitt fokus på att leverera här och nu. Du ser även var insatser måste göras för att kvaliteten i leveranser ska förbättras. Med dessa insikter utmanar du och hjälper organisationen att bli ännu bättre.

Rollen är både strategisk och operativ, du jobbar med allt från hur strategisk kompetensförsörjning matchas mot kundernas behov, till att konkret föreslå resurser till projekt och hantera administration.

Som Delivery Manager är du Cyber-divisionens röst i företagsgemensamma forum och företräder där divisionens samlade syn.

Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.

Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!

VAD VI SÖKER

Vi söker dig som vill vara med och bygga strukturer i en väletablerad verksamhet. Du har kanske tidigare gjort detta eller söker en möjlighet att testa på ett större ansvar inom ett område du har intresse för?

Som person har du förmåga att verka i ostrukturerad miljö och göra den mer strukturerad. Du har en god förmåga att sätta dig in i såväl marknadens som företagets och personalens förutsättningar. Du behöver inte ha jobbat med Cyber-frågor tidigare, men du har en vilja att lära dig.

Du har lätt för budgetarbete och förstår företagsekonomi, även om du själv inte bär ett direkt resultatansvar. Du har god förmåga att se affärsmöjligheter och tänka både kortsiktigt taktiskt och långsiktigt strategiskt, vad gäller affärsmässiga vägval.

Du behärskar svenska och engelska obehindrat.