Avoin hakemus - Kyberturvallisuus

 

Kyberliiketoiminnan kasvaessa haemme jatkuvasti uusia tekijöitä tiimiimme Tampereelle. Emme ehkä vielä ole julkaisseet avointa hakua juuri sinulle sopivaan tehtävään, mutta ehkä se on jo harkinnassamme. Meitä ei mikään estä aloittamasta keskusteluja jo sellaisen avoimen hakijan kanssa joka meidän näkemyksemme mukaan soveltuisi tiimiimme ja tarpeisiimme.

Seuraavanlaisia tehtävänimikkeitä tunnistamme osaajaprofiileissamme:

Service Delivery Manager

Cyber Security Architect

Cyber Security Specialist

Cyber Security Analyst

Incident Responder

Incident Response Manager

Ethical Hacker

Penetration Tester

Cyber Security Consultant

Avainsanoja: MSS, SOC, IR, SIEM, EDR, UBA, Vulnerability Management, IDS/IPS, Malware analysis, Pentest, Hacking, Threat Hunting, Threat Intelligence, OT/IoT, Security Consulting, Vahti/ISO2700x/Katakri, CIS/OWASP/SANS/MITRE ATT&CK