Ansvarig för Combitechs IT-plattform / IT-object Leader till Växjö eller Linköping

NusökerviCombitechenmedarbetare som ska ansvara för vår interna IT-plattform. Vill du vara med och leda vår fortsatta digitaliseringsresa inom vår konsultverksamhet så är detta en tjänst för dig! Detta är en intern roll och din uppgift kommer att vara att ansvara för drift och utveckling av vår gemensamma IT-plattform. 

Din roll som ansvarig för Combitechs IT-plattform  

Du kommer att ansvara för en grupp med olika kompetenser (arkitekter, utvecklare och tekniker) som tillsammans arbetar med att utveckla Combitechs IT-plattform. I dagsläget så bedrivs arbetet utifrån ett projekt som är bemannat av vår egen konsultorganisation men vårt mål är att skapa en intern avdelning. Projektet drivs agilt med en gemensam produkt-backlog, återkommande planeringsmöten, demonstrationer samt retrospektiv-möten.

Som IT Object Leader för vår IT-plattform är du en ledande person inom vår IT-organisation. Du rapporterar till vår CIO och du ingår i den IT-ledning som Combitech har. Ditt ansvarsområde inkluderar processer kring klienter, applikationer, identitet och access, konfiguration av Azure och M365, support till våra användare, nät mm. Vid sidan om den här avdelningen så finns det två andra grupper. En som arbetar med att utveckla våra metoder och tekniker kring samarbete och den digitala arbetsplatsen, samt en grupp som vars uppgift är att fokusera på våra huvudprocesser och de system som stöder dessa. 

Vem är du?   

Som IT-Object Leader vill vi att du har en eftergymnasial utbildning samt erfarenhet av liknande positioner. Din förmåga att leda och samarbeta värdesätter vi högt, likaså erfarenhet av drift och utveckling av molnbaserade miljöer.  

Vår bas för IT vilar på Microsoft 365 ochAzuredärför vill vi att du kan dessa miljöer. Då arbetet idag bedrivs agilt, är erfarenhet av roller och arbetssätt från agil utveckling och DevOps meriterande.

Driften och säkerheten är mycket viktig för oss så har du erfarenhet kring drift och förbyggande IT-säkerhetsarbete är detta ett stort plus. 

Placeringsort är Växjö eller Linköping, eller någon annan ort där Combitech är representerat. 

Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt! Urvalet sker löpande.   

Kom & gör skillnad 

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.    

För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.   

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla invåra karriärsidor!