Snabbaste vägen från talang till fullfjädrad konsult

Är du motiverad och beredd att satsa på din utveckling? Som deltagare på Combitech Talent Program lovar vi att du får två givande år som du har med dig hela ditt yrkesverksamma liv.

Combitech Talent Program är utformat för att snabba på din resa från talang till erfaren konsult. Programmet anpassas till ditt kunduppdrag och innehåller flera delar från vårt kompetensutvecklingskoncept Combitech Grow. Steg för steg breddar du din kompetens och lär dig att lära av andras erfarenheter. Programmet avslutas med examination i samarbete med KTH.

Programmet pågår parallellt med dina ordinarie konsultuppdrag under drygt två år och innehåller fyra olika spår:

  • Fördjupad teknisk vidareutbildning
  • Affärsmannaskap och ledarskap
  • Utveckling i att se kundnyttan, presentera och argumentera för din sak och samarbeta
  • Erfarenhetsutveckling. Vi lär oss själva förstå och sätta ord på erfarenheter, så att de kan spridas och användas av dina kollegor

Ansök redan idag

Vi startar med jämna mellanrum upp nya årskurser av Combitech Talent Program. Håll utskick på vår sida Lediga jobb. Kanske finns det ett program som du kan söka redan idag!