Offentlig sektor

Digitalisering, medborgarservice och efterlevnad av internationella regler. Vi hjälper verk och myndigheter möta förändring och att skapa ett tryggare samhälle.