Stäng
Fungerar det fortfarande inte? Glömt vilket användarnamn ditt konto har?

Kundreferens: Avinor

Dela

Dela via E-post


Dela via:
Mer +
Håll mig uppdaterad

Uppdateringar via E-post

MerSkandinaviskt samarbete ger effektivare flygtrafik i Norge

 

För några år sedan beslutade Avinor, som driver 46 flygplatser i Norge, att flygledningssystemet som styr flygtrafiken i Nordnorge hade blivit omodernt. Det behövde ersättas med ett nytt. Avinor hade brist på egna tekniker och flygledare, de behövde en partner för själva genomförandet.
– Vi visste på förhand att Combitech skulle bli en bra partner då vi sedan tidigare hade etablerad kontakt, säger Atle Kristiansen, projektledare på Avinor.

Combitech skötte allt från testning till installation och driftssättning av hela systemet. Det inkluderade bland annat installation av all nödvändig hård- och mjukvara på 35 flygplatser. Sedan skulle Avinors 350 flygledare utbildas i det nya systemet. Här tog Combitech in svenska LFVs dotterbolag Swedavia som instruktörer.

Från beställning till driftssättning tog det ungefär tre år att implementera Natcon Nord vilket innebar att Combitech höll tidsschemat med marginal.

Från Avinors sida är man mycket nöjd med resultatet.
– Det har varit mycket få tekniska problem och en väldigt hög driftsstabilitet. Personalen har känt sig väldigt komfortabla med att använda det nya systemet redan från start, säger Atle Kristiansen.

Relaterade referenser
Kundreferens: Region Värmland

Värmlands kommuner är redo att ansluta till Rakel

Kundreferens: ATG

ATG anlitar Combitech för säkerhetsgranskning inom informationssäkerhetsområdet

Kundreferens: Lotteriinspektionen

Säkerhetsgranskning av interntbaserade spel och dragningsutrustning

Kundreferens: Saab

Combitech driver förbättringsarbete och produktionsutveckling

Kundreferens: Kockums

Höga krav på kommunikation under vattnet

Kundreferens: Honeywell

Test av hörselskydd för Honeywell

Kundreferens: FMV

Expertstöd avseende funkationalitet i hård- och mjukvara samt säkerhetslösningar

Kundreferens: CTT Systems

EMC-säkrade luftbefuktare

Kundreferens: Trafikverket

Koll på vinterväghållningen

Kundreferens: Skånetrafiken

Combitech testar och kvalitetssäkrar nytt biljettsystem.

Kundreferens: Försvarsmakten

Integrerat stöd för systemutveckling hos Försvarsmakten

Kundreferens: Saab

Stöd i process och metodik vid modellbaserad utveckling

Kundreferens: Saab

Combitech stöttade med projektledning

Kundreferens: Rockwell Collins

ILS och systemsäkerhetsarbete för satellitkommunikation

Kundreferens: Alfa Laval

ILS-projekt för utländsk försvarsmaktskund

Kundreferens: Vinghøg, Simrad Optronics

Systemsäkerhetsarbete för norsk försvarsindustri

Kundreferens: Saab

Combitech håller grundkurs i systemsäkerhet

Kundreferens: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens central- och garnisonslager

Kundreferens: Saab

Combitechs konsulter - erfarna och vana redan från början

Kundreferens: Airbus

Combitechs konsulter systemutvecklar för Airbus

Kundreferens: Sensys Traffic

Combitech skapar IP-nätverk för kundens trafikövervakning

Kundreferens: Kommunikationsmyndigheten PTS

Hantering av störningar i den elektroniska kommunikationen

Kundreferens: FMV

Försvarsmakten inför IP-telefoni. Combitech bidrar till migreringen

Kundreferens: FMV och Saab

Säkra system skiljer vän från fiende i strid

Kundreferens: Eurocontrol

Validering minskar risken i komplexa projekt

Kundreferens: FMV

Utveckling av Wing, ett smidigt verktyg för planering och uppföljning av...

Kundreferens: Försvarsmakten

Ledningssystem för markorganisation vid helikopterflygning

Kundreferens: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Införande av Rakel, nationellt kommunikationssystem för samverkan

Kundreferens: Saab

Övervakningssystem för att bevaka gränsen mellan Indien och Pakistan

Kundreferens: Trafikverket

Ny version av Trafikverkets mätplattform för information om vägväder

Kundreferens: Försvarsmakten

Combitech sköter drift för stödenheten Ledinfo SE

Kundreferens: Försvarsmakten

Tekniskt stöd av kommunikationssystem till det svenska förbandet i Adenviken

Kundreferens: FMV och LFV

Inspelning av flygsäkerhetsrelaterad kommunikation

Kundreferens: FMV

Combitech genomför arkitekturarbete för Försvarsmakten

Kundreferens: SOS Alarm

Nödsamtal anpassas och modifieras för att fungera i IP-nät

Kundreferens: AFA Försäkring

Combitech genomför förstudie av informationssäkerheten

Kundreferens: Trafikverket

Ny krisorganisation i Trafikverket, en utmaning för Combitech

Kundreferens: FMV

Combitech verifierar säkerheten i nytt höghastighetskrypto

Kundreferens: FMV

Combitech verifierar säkerheten i nytt höghastighetskrypto

Kundreferens: Norsk Tipping

Combitech genomför säkerhetstester på norsk spelsajt

Relaterade tjänster/koncept
Gröna lösningar

Hållbara samhällen

Informationsförsörjning

Helhetssyn i informationstänket

Logistik

Effektiva flöden ger ökad lönsamhet

Robust kommunikation

Robusta och säkra kommunikationslösningar

Verksamhetsutveckling och projektledning

Utveckling i takt med förändring

Kontakta Combitech
Jens Redeborn Affärsutveckling
Mobil: +46 734 183877
© 2013 Combitech AB. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map