Stäng
Fungerar det fortfarande inte? Glömt vilket användarnamn ditt konto har?

Försvar

Dela

Dela via E-post


Dela via:
Mer +
Håll mig uppdaterad

Uppdateringar via E-post

MerSveriges Försvar har hög kompetens såväl materiellt som personellt och organisatoriskt. Svenska förband fungerar, med sina tekniska system, bra i prövade situationer och i en hårt pressad miljö.

Den svenska försvarsmaktens uppgifter beskrivs som förmågor som omsätts till krav på materiel och tekniska system. Försvarets Materielverk, FMV, upphandlar den materiel och de tekniska lösningar som utifrån en kravbild omsätts i specifikationer.

Combitech har lång erfarenhet som leverantör av tjänster och lösningar till FMV och Försvarsmakten. Genom ett systems hela livscykelprocess är Combitech med och påverkar de tekniska systemens egenskaper och förutsättningar. Allt för att få fram en optimal lösning för verksamheten och den militära personalen. Combitech medverkar vid studier, kravidentifiering, systemspecificering, tillverkning, systemutveckling, test och utvärdering, vidmakthållande och slutligen avveckling. Förutom konsulttjänster till Försvarsmakten och Försvarets Materielverk har Combitech en omfattande konsultverksamhet för svensk och utländsk försvarsindustri.

Relaterade referenser
Kundreferens: Försvarsmakten

Combitech sköter drift för stödenheten Ledinfo SE

Kundreferens: FMV

Combitech verifierar säkerheten i nytt höghastighetskrypto

Kundreferens: Kockums

Höga krav på kommunikation under vattnet

Kundreferens: FMV och Saab

Säkra system skiljer vän från fiende i strid

Kundreferens: Försvarsmakten

Ledningssystem för markorganisation vid helikopterflygning

Kundreferens: Försvarsmakten

Combitech säkrar upphandlingsförfarande hos Försvarsmakten

Kundreferens: Försvarsmakten

Integrerat stöd för systemutveckling hos Försvarsmakten

Kundreferens: Honeywell

Test av hörselskydd för Honeywell

Kundreferens: FMV

Expertstöd avseende funkationalitet i hård- och mjukvara samt säkerhetslösningar

Kundreferens: Skånetrafiken

Combitech testar och kvalitetssäkrar nytt biljettsystem.

Kundreferens: Saab

Stöd i process och metodik vid modellbaserad utveckling

Kundreferens: Saab

Combitech stöttade med projektledning

Kundreferens: Rockwell Collins

ILS och systemsäkerhetsarbete för satellitkommunikation

Kundreferens: Alfa Laval

ILS-projekt för utländsk försvarsmaktskund

Kundreferens: Vinghøg, Simrad Optronics

Systemsäkerhetsarbete för norsk försvarsindustri

Kundreferens: Saab

Combitech håller grundkurs i systemsäkerhet

Kundreferens: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens central- och garnisonslager

Kundreferens: Saab

Combitechs konsulter - erfarna och vana redan från början

Kundreferens: Airbus

Combitechs konsulter systemutvecklar för Airbus

Kundreferens: FMV

Försvarsmakten inför IP-telefoni. Combitech bidrar till migreringen

Kundreferens: Eurocontrol

Validering minskar risken i komplexa projekt

Kundreferens: Avinor

Nytt flygledningssystem ger effektivare flygtrafik i Norge

Kundreferens: FMV

Utveckling av Wing, ett smidigt verktyg för planering och uppföljning av...

Kundreferens: Saab

Övervakningssystem för att bevaka gränsen mellan Indien och Pakistan

Kundreferens: Försvarsmakten

Tekniskt stöd av kommunikationssystem till det svenska förbandet i Adenviken

Kundreferens: FMV

Combitech genomför arkitekturarbete för Försvarsmakten

Kundreferens: AFA Försäkring

Combitech genomför förstudie av informationssäkerheten

Kundreferens: FMV

Combitech verifierar säkerheten i nytt höghastighetskrypto

Relaterade tjänster/koncept
Robust kommunikation

Robusta och säkra kommunikationslösningar

Systemintegration

Användbarhet som bidrar till säkerheten, inte tvärtom

Test, verifiering och validering

Lång erfarenhet och beprövad testmetodik

Systemsäkerhet

Säkerhetstänkandet behövs redan i utvecklingsskedet

RÖS-labb

Röjande signaler

Kryptoverkstad

Kvalitetssäkrar kryptoutrustning

Informationsförsörjning

Helhetssyn i informationstänket

Logistik

Effektiva flöden ger ökad lönsamhet

Verksamhetsutveckling och projektledning

Utveckling i takt med förändring

Kontakta Combitech
Jaime Rico Director Marketing & Sales, Defence
Telefon: +46 8 58083855
© 2013 Combitech AB. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map