Stäng
Fungerar det fortfarande inte? Glömt vilket användarnamn ditt konto har?

Cyber Security

Dela

Dela via E-post


Dela via:
Mer +
Håll mig uppdaterad

Uppdateringar via E-post

MerSecureCom - en del av Combitech

 

SecureCom är ett konsultföretag med spetskompetens inom kortbetalningar för bank- och finanssektorn. 1 maj förvärvades verksamheten av Combitech och verkar nu under namnet Combitech. Genom SecureCom erbjuder vi konceptet Secure Transactions.

Combitechs breda utbud av tjänster inom Cyber Security-området i kombination med den förvärvade verksamhetens spetskompetens inom bank- och finanssektorn skapar ett komplett tjänsteutbud inom informationssäkerhetsområdet, till gagn för SecureComs kunder. Combitech har en långsiktig ambition och förvärvet innebär ett stabilt ägande för verksamheten i SecureCom.

Läs mer om våra tjänster inom Secure Transactions>>

Läs mer om förvärvet>>

 

Adress:
Combitech/SecureCom | Box 554, 441 16 Alingsås | Besöksadress: Kristineholmsv. 26 A, 441 39 Alingsås | 0322 - 828 40

 SecureCom Combitech

 

Combitech Securecom

 

 

  

Relaterade referenser
Kundreferens: Husqvarna

Mognadsanalys ur ett säkerhetsperspektiv

Kundreferens: Danderyds kommun

Undvika IT-störningar för samhällsviktig verksamhet

Kundreferens: Worldpay Sweden AB

Ökad säkerhet för kortbetalningar

Kundreferens: Saab

Saab använder Combitechs MSS-tjänster för att stärka sin säkerhetsorganisation

Kundreferens: ATG

ATG anlitar Combitech för säkerhetsgranskning inom informationssäkerhetsområdet

Kundreferens: Lotteriinspektionen

Säkerhetsgranskning av interntbaserade spel och dragningsutrustning

Kundreferens: Region Värmland

Värmlands kommuner är redo att ansluta till Rakel

Kundreferens: Saab

Nytt krav på miljödeklarationer

Kundreferens: Trafikverket

Miljökonsekvensbeskrivning för säkrare järnväg förbi känsligt Natura2000-område

Kundreferens: Saab

Combitech driver förbättringsarbete och produktionsutveckling

Kundreferens: FMV

Expertstöd avseende funkationalitet i hård- och mjukvara samt säkerhetslösningar

Kundreferens: CTT Systems

EMC-säkrade luftbefuktare

Kundreferens: Saab

Specialiststöd vid miljörelaterad affärsutveckling

Kundreferens: Saab

Carbon Disclosure Project - Klimatkoll

Kundreferens: Trafikverket

Koll på vinterväghållningen

Kundreferens: Skånetrafiken

Combitech testar och kvalitetssäkrar nytt biljettsystem.

Kundreferens: Försvarsmakten

Integrerat stöd för systemutveckling hos Försvarsmakten

Kundreferens: Saab

Combitech stöttade med projektledning

Kundreferens: SL

Utformning av kontraktsvillkor för utförandeentreprenad

Kundreferens: Saab

Combitech håller grundkurs i systemsäkerhet

Kundreferens: Minesto

Utveckling av tidvattenbaserat kraftverk på hårdvaruplattformen SimCom

Kundreferens: Husqvarna

Testtruktur och mjukvaruutveckling för en ny generation robotgräsklippare

Kundreferens: Svensk Biogas

Nytt system effektiviserar biogastransporterna

Kundreferens: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens central- och garnisonslager

Kundreferens: Saab

Combitechs konsulter - erfarna och vana redan från början

Kundreferens: Airbus

Combitechs konsulter systemutvecklar för Airbus

Kundreferens: Sensys Traffic

Combitech skapar IP-nätverk för kundens trafikövervakning

Kundreferens: Kommunikationsmyndigheten PTS

Hantering av störningar i den elektroniska kommunikationen

Kundreferens: FMV

Försvarsmakten inför IP-telefoni. Combitech bidrar till migreringen

Kundreferens: FMV och Saab

Säkra system skiljer vän från fiende i strid

Kundreferens: Eurocontrol

Validering minskar risken i komplexa projekt

Kundreferens: Avinor

Nytt flygledningssystem ger effektivare flygtrafik i Norge

Kundreferens: FMV

Utveckling av Wing, ett smidigt verktyg för planering och uppföljning av...

Kundreferens: Försvarsmakten

Ledningssystem för markorganisation vid helikopterflygning

Kundreferens: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Införande av Rakel, nationellt kommunikationssystem för samverkan

Kundreferens: Saab

Övervakningssystem för att bevaka gränsen mellan Indien och Pakistan

Kundreferens: Trafikverket

Ny version av Trafikverkets mätplattform för information om vägväder

Kundreferens: Försvarsmakten

Combitech sköter drift för stödenheten Ledinfo SE

Kundreferens: Försvarsmakten

Tekniskt stöd av kommunikationssystem till det svenska förbandet i Adenviken

Kundreferens: FMV och LFV

Inspelning av flygsäkerhetsrelaterad kommunikation

Kundreferens: FMV

Combitech genomför arkitekturarbete för Försvarsmakten

Kundreferens: SOS Alarm

Nödsamtal anpassas och modifieras för att fungera i IP-nät

Kundreferens: AFA Försäkring

Combitech genomför förstudie av informationssäkerheten

Kundreferens: Trafikverket

Ny krisorganisation i Trafikverket, en utmaning för Combitech

Kundreferens: FMV

Combitech verifierar säkerheten i nytt höghastighetskrypto

Kundreferens: FMV

Combitech verifierar säkerheten i nytt höghastighetskrypto

Kundreferens: Norsk Tipping

Combitech genomför säkerhetstester på norsk spelsajt

Relaterade tjänster/koncept
MSS 2.0

Cybersäkerhet med inbyggd affärsnytta

Incident- och krishantering

Hindra incidenten att utvecklas till en kris!

Secure IT

Maximimera affärsnyttan och minska riskerna

Gröna lösningar

Hållbara samhällen

Informationsförsörjning

Helhetssyn i informationstänket

Logistik

Effektiva flöden ger ökad lönsamhet

Robust kommunikation

Robusta och säkra kommunikationslösningar

Verksamhetsutveckling och projektledning

Utveckling i takt med förändring

Kontakta Combitech
Pernilla Rönn Affärsområdeschef, Informationssäkerhet
Telefon: +46 470 423 05
© 2013 Combitech AB. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map