Stäng
Fungerar det fortfarande inte? Glömt vilket användarnamn ditt konto har?

Cyber Security

Dela

Dela via E-post


Dela via:
Mer +
Håll mig uppdaterad

Uppdateringar via E-post

MerCyber Security Month

  

Håll utkik här på sidan längre fram för information om Säkerhetsmånaden 2016.

 

Detta hände 2015: 

 

Pernilla Rönn Cyber Security

Pernilla Rönn, affärsområdeschef informationssäkerhet på Combitech

"2015 fokuserar vi på säkerhetsmedvetenhet. Möt säkerhetscheferna på Saab och Ericsson i ett av de seminarier som vi arrangerar under säkerhetsmånaden oktober."

 

 

 

I oktober tar EU:s informationssäkerhetsmyndighet ENISA för fjärde året initiativet till en europeisk säkerhetsmånad för att öka medvetenheten kring Cyber Security. I Sverige samordnas deltagandet av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Combitech uppmärksammar säkerhetsmånaden genom ett flertal seminarier och andra aktiviteter. 

 – Cyberhoten berör både företag, myndigheter och privatpersoner och utvecklingen går i snabbt takt. Därför är tanken med en europeisk säkerhetsmånad utmärkt och något som behövs för att gemensamt öka medvetenheten. Som Nordens ledande konsultbolag inom Cyber Security är det naturligt att Combitech stöttar initiativet, säger Pernilla Rönn, affärsområdeschef Cyber Security på Combitech.

 

Seminarium 21 okt: Cyber Security - en lönsam investering!

Möt två av industrisveriges mest inflytelserika säkerhetschefer på detta eftermiddagsseminarium. Hur kan en genomtänkt strategi och en liten utbildningsinsats kan ge stor säkerhetseffekt och ökad affärsnytta?

Antivirusskydd och teknisk säkerhet i all ära, men vi är övertygade om att du får snabbast resultat och störst effekt i ditt säkerhetsarbete genom att även proaktivt investera i kunskap och medvetenhet hos dina medarbetare. Vi har därför bjudit in säkerhetscheferna på Saab och Ericsson som berättar om hur de tänker och agerar för att skapa en säkerhetsmedveten organisation. Målgruppen för seminariet är personer i ledningsgrupper och säkerhetschefer inom näringsliv och myndigheter. Seminariet är kostnadsfritt.

Datum: Onsdag 21 oktober 2015

Tid: 14.30-18.00 (Registering 14.30, seminariet startar 15.00 och avslutas 17.10)

Plats: Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm

Anmälan: Till eva.waghorn@combitech.se senast den 16 oktober.

Program

Systematiskt säkerhetsarbete på koncernnivå
Johan Nykvist, koncernsäkerhetschef, Saab AB

Cybersäkerhet – från strategi till medarbetare
Pär Gunnarsson, koncernsäkerhetschef, Ericsson AB

Paneldiskussion: Security awareness – hur kan mjuka investeringar ge stor effekt?  
Deltagare: Johan Nykvist, Saab, Pär Gunnarsson, Ericsson, Dr Marcus Nohlberg, säkerhetsforskare Högskolan i Skövde, Pernilla Rönn, affärsområdeschef Cyber Security, Combitech
Moderator: Johan Thulin, säkerhetsexpert, Combitech  

Mingel med förfriskningar och lättare tilltugg

 

Här träffar du också Combitech under oktober


Förutom egna seminarier deltar Combitech också med talare i andra evenemang. Se exempel nedan.

13 okt: Vad innebär nya AML? – EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

Combitech bjuder in till ett seminarium om det nya direktivet. Vad betyder det nya direktivet i praktiken? Vad är nytt och hur löser man de utmaningar ny lagstiftning inom området ger upphov till?

13 okt: Tekniktisdag Mjärdevi, Linköping: Cyber Security - informationssäkerhet i en uppkopplad värld

Combitechs Cyber Security-experter Tina Lindgren och Hans Danielsson ger en spännande inblick i trenderna på säkerhetsområdet, men ger dig också konkreta tips på hur du väver in säkerhetstänkandet tidigt i processen när du utvecklar en produkt eller en IoT-lösning.  

19 okt: Träffa Combitech på IBM Business Connect

Combitech deltar som sponsor och partner. Välkommen att träffa oss vid vår mötes-/demoplats under eventet, där vi kommer prata om Cyber Security.

22 okt: Lindholmen Software Development Day
Ulf Corneliusson från Combitech håller ett föredrag på temat "Cyber Security in a connected world"

23 okt: NSD Södra Regionen: Säkerhet - en mångfacetterad fråga
Combitechs Hans Danielsson pratar på temat Social Engineering – ett av de största hoten mot din verksamhet

 

Cyber Security

En trygghet i en alltmer digital och uppkopplad värld

Allt är uppkopplat. Allt styrs av digital information. Allt handlar om att kontrollera utmaningen det innebär - för att vi ska kunna skapa ett tryggare samhälle och skydda verksamheter. 

Vi hjälper våra kunder att möta utmaningarna, lägga en långsiktig grund och inte minst skapa ett effektivt arbetssätt. Med nya lösningar, utveckling av befintliga system och incidenthantering ser vi till att både myndigheter och företag uppnår rätt säkerhet och funktionalitet. Kärnan i vårt erbjudande är våra 130 informations-säkerhetskonsulter i Norden.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig >>

Cyber Security Combitech

 
Relaterade referenser
Kundreferens: Husqvarna

Mognadsanalys ur ett säkerhetsperspektiv

Kundreferens: Danderyds kommun

Undvika IT-störningar för samhällsviktig verksamhet

Kundreferens: Worldpay Sweden AB

Ökad säkerhet för kortbetalningar

Kundreferens: Saab

Saab använder Combitechs MSS-tjänster för att stärka sin säkerhetsorganisation

Kundreferens: ATG

ATG anlitar Combitech för säkerhetsgranskning inom informationssäkerhetsområdet

Kundreferens: Lotteriinspektionen

Säkerhetsgranskning av interntbaserade spel och dragningsutrustning

Kundreferens: Region Värmland

Värmlands kommuner är redo att ansluta till Rakel

Kundreferens: Saab

Nytt krav på miljödeklarationer

Kundreferens: Trafikverket

Miljökonsekvensbeskrivning för säkrare järnväg förbi känsligt Natura2000-område

Kundreferens: Saab

Combitech driver förbättringsarbete och produktionsutveckling

Kundreferens: FMV

Expertstöd avseende funkationalitet i hård- och mjukvara samt säkerhetslösningar

Kundreferens: CTT Systems

EMC-säkrade luftbefuktare

Kundreferens: Saab

Specialiststöd vid miljörelaterad affärsutveckling

Kundreferens: Saab

Carbon Disclosure Project - Klimatkoll

Kundreferens: Trafikverket

Koll på vinterväghållningen

Kundreferens: Skånetrafiken

Combitech testar och kvalitetssäkrar nytt biljettsystem.

Kundreferens: Försvarsmakten

Integrerat stöd för systemutveckling hos Försvarsmakten

Kundreferens: Saab

Combitech stöttade med projektledning

Kundreferens: SL

Utformning av kontraktsvillkor för utförandeentreprenad

Kundreferens: Saab

Combitech håller grundkurs i systemsäkerhet

Kundreferens: Minesto

Utveckling av tidvattenbaserat kraftverk på hårdvaruplattformen SimCom

Kundreferens: Husqvarna

Testtruktur och mjukvaruutveckling för en ny generation robotgräsklippare

Kundreferens: Svensk Biogas

Nytt system effektiviserar biogastransporterna

Kundreferens: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens central- och garnisonslager

Kundreferens: Saab

Combitechs konsulter - erfarna och vana redan från början

Kundreferens: Airbus

Combitechs konsulter systemutvecklar för Airbus

Kundreferens: Sensys Traffic

Combitech skapar IP-nätverk för kundens trafikövervakning

Kundreferens: Kommunikationsmyndigheten PTS

Hantering av störningar i den elektroniska kommunikationen

Kundreferens: FMV

Försvarsmakten inför IP-telefoni. Combitech bidrar till migreringen

Kundreferens: FMV och Saab

Säkra system skiljer vän från fiende i strid

Kundreferens: Eurocontrol

Validering minskar risken i komplexa projekt

Kundreferens: Avinor

Nytt flygledningssystem ger effektivare flygtrafik i Norge

Kundreferens: FMV

Utveckling av Wing, ett smidigt verktyg för planering och uppföljning av...

Kundreferens: Försvarsmakten

Ledningssystem för markorganisation vid helikopterflygning

Kundreferens: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Införande av Rakel, nationellt kommunikationssystem för samverkan

Kundreferens: Saab

Övervakningssystem för att bevaka gränsen mellan Indien och Pakistan

Kundreferens: Trafikverket

Ny version av Trafikverkets mätplattform för information om vägväder

Kundreferens: Försvarsmakten

Combitech sköter drift för stödenheten Ledinfo SE

Kundreferens: Försvarsmakten

Tekniskt stöd av kommunikationssystem till det svenska förbandet i Adenviken

Kundreferens: FMV och LFV

Inspelning av flygsäkerhetsrelaterad kommunikation

Kundreferens: FMV

Combitech genomför arkitekturarbete för Försvarsmakten

Kundreferens: SOS Alarm

Nödsamtal anpassas och modifieras för att fungera i IP-nät

Kundreferens: AFA Försäkring

Combitech genomför förstudie av informationssäkerheten

Kundreferens: Trafikverket

Ny krisorganisation i Trafikverket, en utmaning för Combitech

Kundreferens: FMV

Combitech verifierar säkerheten i nytt höghastighetskrypto

Kundreferens: FMV

Combitech verifierar säkerheten i nytt höghastighetskrypto

Kundreferens: Norsk Tipping

Combitech genomför säkerhetstester på norsk spelsajt

Relaterade tjänster/koncept
MSS 2.0

Cybersäkerhet med inbyggd affärsnytta

Incident- och krishantering

Hindra incidenten att utvecklas till en kris!

Secure IT

Maximimera affärsnyttan och minska riskerna

Gröna lösningar

Hållbara samhällen

Informationsförsörjning

Helhetssyn i informationstänket

Logistik

Effektiva flöden ger ökad lönsamhet

Robust kommunikation

Robusta och säkra kommunikationslösningar

Verksamhetsutveckling och projektledning

Utveckling i takt med förändring

Kontakta Combitech
Pernilla Rönn Affärsområdeschef, Informationssäkerhet
Telefon: +46 470 423 05
© 2013 Combitech AB. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map