Forskning och innovation

Combitech deltar som en partner i forskningsprojekt med universitet och forskningsinstitut i Sverige och internationellt. Vi kan där ta fram och testa tekniker i framkant som kommer våra andra kunder till nytta.